Lokalprogram 2023-2027

Les hele programmet her!

 

VÅRE HJERTESAKER

Den klima- og naturvennlige byen

Vi setter alltid hensynet til miljø og klima, mennesker og natur i fremste rekke. Vi vil verne natur og byfjell og gi enklere tilgang til nærnatur for å skape gode liv for bergenserne. Klimakrisen er her nå, og påvirker både mennesker i byen, naturen rundt oss og infrastruktur vi er avhengig av. Derfor vil vi satse videre på gå- og sykkelbyen, legge til rette for timinuttersbyen, sørge for ren byluft, bedre og billigere kollektivtrafikk og få bybanen til alle bydeler. Vi vil ha en nullutslippsby innen 2030!

Et solidarisk samfunn

MDG er partiet for mennesker og miljø. De med minst må få mest fra fellesskapet i en rettferdig fordeling av ressurser og goder. Vi vil jobbe for en ruspolitikk som setter hjelp fremfor straff, og kjempe for en mangfoldig og inkluderende by, uten rasisme og diskriminering. Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt!

En levende by

Bergen skal bli en bedre by å bo i. Vi vil gjøre byen bedre for barna og lage enda flere lekeplasser i alle bydeler, få ned farten rundt skoler, barnehager og i boområder og ha flere bilfrie områder. Vi vil oppgradere offentlige byrom og parker og gjøre sjøen mer tilgjengelig for alle bergensere. Vi vil legge til rette for et blomstrende kunst- og kulturliv, med konserter, festivaler, dans og musikk. En grønn by er en god by å leve i!

Grønt arbeidsliv

MDG støtter grønt næringsliv! En verden i endring krever tydelige, forutsigbare miljøkrav, som gir økt innovasjon og grønn omstillingsvilje. Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser og bærekraftig ressursbruk. Vi vil legge til rette for grønne gründere, og for sirkulære næringer som satser på gjenbruk, reparasjon og deleøkonomi fremfor økt forbruk. Vi vil satse på tjenestenæringene, og jobbe for inkluderende, gode og anstendige arbeidsforhold i alle sektorer.

 

Her finner du ut hva vi mener om:

Natur, klima og miljø:

Byutvikling og samferdsel:

Næring, arbeid og eierskap

Et solidarisk samfunn

Helse og livskvalitet

Barnehage, skole og idrett

Kultur

Mangfold

Demokrati og deltakelse