Fyll bybanen og bussene

Bybanen er ryggraden i det bergenske kollektivsystemet. Vi vil bygge bybanen til Åsane uten forsinkelse, bygge bybanen til Spelhaugen fra Oasen og videre vestover mot Loddefjord. Mange bergensere er også helt avhengige av et godt busstilbud for å få hverdagen til å gå rundt. Derfor vil vi jobbe for å få innført kollektivfelt på alle innfartsårer til Bergen, prioritere økt kapasitet, flere avganger og bedre kvalitet for å få flere til å velge buss og bane. Vi vil sikre at prisen for en enkeltbillett alltid skal være billigere enn billigste passering i bomringen. Det er viktig at både bybane og buss er tilrettelagt for alle. 

 

Bergen MDG vil:

 • bygge bybanen til Åsane med en dagløsning langs Bryggen uten forsinkelser, parallelt med sykkel- og gangvei. Vi vil fatte et endelig reguleringsvedtak for banen til Åsane første halvår i 2023, men omregulere til Sjøgaten i Sandviken etter valget så lenge det ikke bidrar til forsinkelser
 • ha kontinuerlig utbygging vestover etter at bybanen til Åsane er vedtatt. Det pågår et arbeid for å forlenge bybanen fra Oasen til Spelhaugen, Loddefjord og mot Storavatnet terminal, men også vestover fra sentrum mot Dokken og via Laksevåg. Vi vil bygge begge deler, men avventer ferdig planarbeid før vi beslutter hva som bør prioriteres først
 • kreve en tilleggsavtale fra staten til dagens byvekstavtale for å utløse 70/30-finansieringen av bybaneprosjektet til Åsane, samt sikre 100 prosent statlig finansiering av sykkelveien mellom Åsane og sentrum
 • unngå at det gjøres innsparinger som går på bekostning av fortetting med kvalitet på strekket til Spelhaugen
 • øke bompengene for å sikre kontinuerlig utbygging av bybanen
 • at Bergen kommune skal ta over ansvaret for kollektivtransporten innenfor byvekstavtaleområdet sammen med nabokommunene Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden
 • kreve at Fylkeskommunen raskt får på plass nytt billettsystem for kollektiv slik at man blant annet automatisk får månedskort hvis man betaler engangsbilletter til summen av et månedskort i løpet av en måned, og vurdere andre løsninger som er tilpasset bergenseres bruk av kollektiv
 • prioritere økt kapasitet, flere avganger og kvalitet for å få flere til å velge kollektiv og sikre at prisen for en enkeltbillett alltid skal være billigere enn billigste passering i bomringen
 • utvide ordningen med gratis barnebillett på kollektivtransport til å også gjelde i hverdagene
 • gjøre offentlig transport tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsvariasjon
 • jobbe for at alle busser som kjører i Bergen skal være utslippsfrie
 • jobbe for å fjerne konsesjoner til hop-on-hop-off-busser og gjøre det forbudt å kjøre med tur-/turistbusser på Høyden og over Torget/Bryggen
 • jobbe for at turister som hovedregel går og sykler i sentrum, og at eventuelle turistbusser som opererer i Bergen sentrum er nullutslipp og tilpasset bymiljøet
 • jobbe opp mot statlige myndigheter for å innføre kollektivfelt på alle innfartsårer med fire felt. Hvis staten nekter å imøtekomme dette innen utgangen av 2023 skal kommunen starte å omregulere europaveinettet i kommunen