Fotocredit:

Våre politikere

Hvordan jobber vi?

Byrådet er Bergen sin byregjering. Vi sitter i posisjon sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF i Bergen. De Grønne har to byråder i Bergen, byråd for klima, miljø og byutvikling og byråd for kultur, mangfold og likestilling. Byrådet forbereder og innstiller saker til bystyret, og jobber for å gjøre politikken til virkelighet etter den er vedtatt.

 

Bystyret er Bergens viktigste politiske verksted. Her behandles saker som er oversendt fra byrådet eller forslag fra bystyrerepresentantene selv. Sakene behandles først i et av de ulike fagutvalgene, før bystyret fatter det endelige vedtaket. Miljøpartiet De Grønne har syv representanter i bystyret og er representert i alle fagutvalgene.

 

Byråder

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no
Henvendelser bør gå til Eline Aresdatter Haakestad (kontaktinfo lenger ned)

Katrine Berg Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling.

E-post: byrad.bkml@bergen.kommune.no
Henvendelser bør gå til Josefine Gjerde (kontaktinfo lenger ned)

For henvendelser til byrådene :

Eline Aresdatter Haakestad
Politisk rådgiver for Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling
Tlf: 418 57 400
E-post: eline.haakestad@bergen.kommune.no

Josefine Gjerde
Politisk rådgiver for Katrine Berg Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling.
Tlf: 976 21 491
E-post: Josefine.Gjerde2@bergen.kommune.no

MDG-er? Slik påvirker du politikken vi fører:

  • Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi vil veldig gjerne få innspill, og være tilgjengelige for medlemmer og lokallag.
  • Ta heller kontakt med rådgivere enn byrådene. Da får dere fortere svar.
  • Gjør det enkelt for oss å forstå hva du vil. Da er det lettere for oss å forstå at dette er viktig å prioritere. Skriv gjerne en kort oppsummering i første avsnitt, og så utfyllende stoff etterpå
  • Vær tidlig ute! Jo raskere vi er oppmerksomme på at noen av våre medlemmer er opptatt av en sak, jo større sannsynlighet er det for at vi kan påvirke den
  • Gå sammen om et budskap. Få et styrevedtak, eller gå sammen flere medlemmer. Da må vi prioritere det høyt.

Bystyrerepresentanter

Øystein Bønes, gruppeleder og nestleder i utvalg for finans, kultur og næring.

E-post: oystein.bones@bergen.kommune.no

Mona Høgli, nestleder i bystyregruppen og medlem i utvalg for miljø og byutvikling.

E-post: mona.hogli@bergen.kommune.no

Håkon Nakkerud Opedal, medlem i utvalg for barnehage, skole og idrett.

E-post: haapedal@gmail.com

Miriam Akkouche, medlem i utvalg for finans, kultur og næring.

E-post: miriam.akkouche@bergen.kommune.no

Joakim Kyrre Myklebust, medlem i utvalg for miljø og byutvikling.

E-post: joakim.myklebust@gmail.com

Christine Henriksen Ødegaard, medlem i utvalg for helse og sosial.

E-post: christinehodegaard@gmail.com

Paul Richard Johannessen, medlem i utvalg for helse og sosial.

E-post: psilentfilm@gmail.com

For henvendelser til bystyregruppen generelt :

 

Susanne Waage
Politisk rådgiver for bystyregruppen
Tlf: 911 64 536
E-post: susanne.waage@bergen.kommune.no