Fotocredit:

Våre politikere

Hvordan jobber vi?

Bystyret er Bergens viktigste politiske verksted. Her behandles saker som er oversendt fra byrådet eller forslag fra bystyrerepresentantene selv. Sakene behandles først i et av de ulike fagutvalgene, før bystyret fatter det endelige vedtaket. Miljøpartiet De Grønne har syv representanter i bystyret og er representert i alle fagutvalgene.

 

Thor Haakon Bakke, gruppeleder og medlem i Utvalg for barnehage, skole og idrett.

E-post: thor.haakon.bakke@bergen.kommune.no

Katrine Berg Nødtvedt, nestleder i bystyregruppen og medlem i Utvalg for miljø og byutvikling.

E-post: katrine.nodtvedt@bergen.kommune.no

For henvendelser til bystyregruppen :

Suzanne Michelle Rødseth
Gruppesekretær for bystyregruppen
Tlf: 481 55 127
E-post: suzanne.rodseth@bergen.kommune.no

MDG-er? Slik påvirker du politikken vi fører:

  • Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi vil veldig gjerne få innspill, og være tilgjengelige for medlemmer og lokallag.
  • Gjør det enkelt for oss å forstå hva du vil. Da er det lettere for oss å forstå at dette er viktig å prioritere. Skriv gjerne en kort oppsummering i første avsnitt, og så utfyllende stoff etterpå
  • Vær tidlig ute! Jo raskere vi er oppmerksomme på at noen av våre medlemmer er opptatt av en sak, jo større sannsynlighet er det for at vi kan påvirke den
  • Gå sammen om et budskap. Få et styrevedtak, eller gå sammen flere medlemmer. Da må vi prioritere det høyt.

Bystyrerepresentanter

Eline Haakestad, medlem i utvalg for finans, kultur og næring.

E-post: eline.haakestad@bergen.kommune.no

Christine Henriksen Ødegaard, medlem i utvalg for helse og sosial.

E-post: christinehodegaard@gmail.com