Utstyrslageret til Vestland og Bergen MDG

Foto av bygning med en garasjeport.

På denne siden får du oversikt over rutiner knyttet til å hente ut utstyr fra lageret vårt!

Det er adgang til boden mellom kl. 06.00 og 23.00 alle dager. Utenfor denne tiden er alarmen på, og vil bli utløst hvis man beveger seg inn i lokalet.

 

Adresse: Nordnes Bodutleie, Strandgaten 202.

For å få tilgang til lokalet må du ta kontakt med en av materialforvalterne. De ringer et telefonnummer som gjenkjenner deres telefonnummer. Det er derfor viktig å ta kontakt med en av materialforvalterne i god tid før man ankommer lokalet. Når du står foran porten ringer du en materialforvalter, og så åpner de porten for deg.

Inne i lokalet må du finne den relevante boden. Det er bod nr. 23 og 34 som er våre. Koden på hengelåsene får du fra materialforvalterne.

Generell oversikt over bodene

Bod 34 disponerer GU eksklusivt volumet fra gulv og opp til underkant hylle 2. Resten disponeres av Bergen MDG og Vestland MDG. Grønne Studenter har et flagg og en roll-up her.

Bod 23 er mindre, her finnes fellesutstyr, bl.a flagg m.m.

Det henger en bok med penn på innsiden av hver boddør. Her skriver man inn hvem som låner utstyr, når man låner, hva man låner og når man leverer det tilbake. Noter også ned om det er feil på utstyret. Utstyr som har mangler legges på et særskilt og merket område.

Oversikt over materialforvaltere

  • Vestland MDG: Håkon tlf. 415 22 808
  • Bergen MDG: Fredrik tlf. 900 80 055
  • GU Vestland: Matilda tlf. 969 77 829

Man ringer først den forvalteren som kommer fra den del av organisasjonen man skal aksjonere for. Får man ikke kontakt, ringer man i rekkefølgen Håkon, Fredrik og Matilda.