STYRET

Leder: Berit Lilleøkdal, Åsane

Nestleder: Kjell Magne Fagerbakke, Fana

Kasserer/Økonomiansvarlig: Daniel Prestø-Økland, Fyllingsdalen

Styremedlem: Øystein Bønes, Fyllingsdalen

Styremedlem: Else Kathrine Nesmoen, Landås

Styremedlem: Jens Petter Grini Pedersen, Bergenhus

Styremedlem: Lovinda Børesen, Åsane

1.vara: Bjørn Horn, Fana

2.vara: Ingeborg Forthun, Fana

3.vara: Torstein Utne, Årstad