STYRET

Leder: Håkon Nakkerud Opedal

Nestleder: Katrine Nødtvedt, Bergenhus

Kasserer/Økonomiansvarlig: Daniel Prestø-Økland, Fyllingsdalen

Styremedlem: Berit Lilleøkdal, Åsane

Styremedlem: Øystein Bønes, Fyllingsdalen

Styremedlem: Mona Høgli, Årstad

Styremedlem: Johannes Servan, Bergenhus

1.vara: Kjell Magne Fagerbakke, Fana

2.vara: Christine Henriksen Ødegaard

3.vara: Mari Hauken

4.vara: Josefine Gjerde