Bli med på å gjøre Bergen til en enda bedre by! Med gode bydeler for familier, single, eldre og studenter, og et nærmiljø som møter menneskers behov bedre. Vi skal prioritere bolig, sykkel, gange og bybane, i stedet for cruise, og ikke nøle med å ta modige valg for fremtiden.   Her kan du bli medlem