Korona, stram kommuneøkonomi og lave strømpriser har gjort årets budsjettramme trang, men vi har sørget for at klima og miljø ikke blir glemt. Her får du en oppsummering av våre viktigste seire i årets budsjett.

Opps, fant ikke skjemaet.