Ett steg nærmere en mer funkisvennlig kommune!   På sist bystyremøte fremmet vi forslag i bystyret om at kommunen skal følge konvensjonen om menneskerettigheter for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)! Vi fikk med oss et enstemmig bystyre på at byrådet skal utrede hvordan det kan gjøres, og komme tilbake til bystyret med en sak om det.