-Vi har fått et flott lag med grønne politikere som nå skal arbeide for å snu Bergen i en grønnere og mer bærekraftig retning, sier Thor Haakon Bakke. Han ble i helgen valgt til førstekandidat på Miljøpartiet De Grønnes liste til kommunevalget i Bergen.

Vil du bidra i arbeidet til De Grønne i Bergen?