Resolusjoner

På denne siden finner du resolusjoner som Bergen MDG har vedtatt. Resolusjonene brukes til å uttrykke organisasjonens holdninger, intensjoner, prinsipper og/eller planer angående spesifikke saker eller politikkområder.

Resolusjoner vedtatt av Bergen MDG eksisterer innenfor rammen av det gjeldende lokale partiprogrammet og er gyldig inntil et nytt partiprogram er vedtatt. Resolusjonene gjenspeiler partiets holdninger og målsetninger knyttet til spesifikke politiske saker, og har som mål å spesifisere eller klargjøre lokallagets ståsted på utvalgte problemstillinger, eller for å adressere nye utfordringer som har dukket opp etter at det siste partiprogrammet ble vedtatt.

Trykk på lenken under for å se vedtatte resolusjoner:

Resolusjonene som ble vedtatt i perioden fra 2019 til 2023 var gyldige frem til årsmøtet i 2023. På dette møtet ble et nytt arbeidsprogram for Bergen MDG vedtatt. Som en følge av dette er resolusjoner fra før 2023 ikke lenger gyldige og er dermed ikke tilgjengelige.

Det er også mulig å lese resolusjoner vedtatt av fylkeslaget her.