Oppvekst og barnehage

Vi vil redusere unødvendig rapportering og byråkrati for å sikre mer tid til barna og til faglig planlegging. Aktiviteten skal i større grad baseres på tillit til pedagogenes fagkunnskap om hva som er best for hvert enkelt barn og mindre på målstyring og byråkratiske ordninger. Det er også viktig å sikre barnehagene god bemanning både med pedagoger og fagarbeidere.

 

For å gi barna mer ro og tilhørighet, vil vi stoppe byggingen av basebarnehager. Naturen er en kilde til livskvalitet og læring, og vi vil fremme bruk av naturen som en viktig del av barns hverdag. Barn skal først og fremst gå i barnehage i eget nærmiljø. 

 

Bergen MDG vil:

  • satse forebyggende på barns utvikling ved å ansette spesialpedagoger i barnehager, med prioritet av barnehager i levekårsområder
  • at flere barnehager skal ta i bruk naturen og nærmiljøet for å fremme barnets utvikling
  • sikre god bemanning av pedagoger og fagarbeidere i kommunale barnehager, særlig i områder med mange familier med lav inntekt 
  • utvide tilbudet med Åpen barnehage
  • være positiv til at ikke-kommersielle fribarnehager, som Steinerbarnehager og naturbarnehager, kan etablere seg i Bergen
  • øke andelen kommunale barnehager
  • sikre mulighet til barnehageplass innenfor en nærkrets
  • at de ansatte i barnehager og skoler skal være med fra begynnelsen når man tegner og planlegger bygg og uteområder
  • sikre at alle barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn skal få tilbud om støtte fra migrasjonspedagoger