Psykisk helse

God helse er ikke bare fravær av sykdom. Innbyggernes psykiske helsetilstand har stor påvirkning på samfunnet, og i løpet av pandemien har vi sett en økning i både spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser blant de unge.

 

Bergen MDG vil:

  • utvide tilbudet ved Frisklivssentralen slik at det omfatter flere
  • satse på Familiens hus som en samhandlingstjeneste og øke det faglige samarbeidet mellom helsetjenestene
  • styrke skolehelsetjenesten og tilby helsesykepleiere videreutdanning innen psykisk helse
  • korte ned ventetiden på lavterskeltilbud innen psykisk helse
  • støtte frivillige organisasjoner som jobber med psykisk helse blant barn og unge, og sikre god faglig tilnærming i arbeidet
  • fortsette arbeidet med oppfølging av alle nybakte familier, og sikre lavterskeltilbudet knyttet til rådgivning og støtte for familier
  • styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, særlig for mennesker med samtidig rus og alvorlig psykiatri