En tros- og livssynsåpen by

Tros- og livssynsfrihet er grunnleggende i et mangfoldig og liberalt demokrati. Uansett religion eller livssyn bør alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser og markere livets faser i egnede lokaler. Vi arbeider for et samfunn der det er rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn. Enhver skal ha en selvsagt rett til å utøve sin religion, tro eller overbevisning, enten det er alene eller i fellesskap med andre.

 

Bergen MDG vil:

  • jobbe for stabile og likestilte rammebetingelser for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet
  • sikre støtte til organisasjoner som arbeider for god dialog mellom tros- og livssynssamfunn i Bergen
  • sikre støtte til organisasjoner som arbeider for å styrke kvinner og skeives rettigheter innenfor tros- og livssynssamfunn
  • legge til rette for at alle har tilgang til stillerom og seremonirom etter behov knyttet til ritualer ved de store overgangene i livet gjennom å sikre tilstrekkelig tilgang på verdige og livssynsåpne seremonilokaler og stillerom som kan benyttes av alle
  • i samarbeid og dialog med tros- og livssynssamfunn i Bergen, arbeide for et livssynsåpent hus i Bergen som kan være en møteplass for dialog mellom tros- og livssynssamfunn og tilby livssynsåpne seremonirom til leie
  • arbeide for et fast tilbud om livssynsbetjening i sykehjem, sykehus, fengsel og i forsvaret, med mål om likeverdige tjenester
  • jobbe for at gravplassforvaltningen er reelt livssynsnøytral for alle kommunens innbyggere