Et inkluderende samfunn

Innvandring bringer med seg et mangfold som beriker og styrker byen vår. Det gjelder enten mennesker kommer hit for å jobbe, internasjonale studenter eller fordi de flykter fra krig og forfølgelse og har et beskyttelsesbehov. Alle utredninger av norsk integrerings- og innvandringspolitikk viser at det aller viktigste for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i innvandringspolitikken er å styrke integreringen. Effektiv inkludering av voksne innvandrere i arbeidslivet øker sannsynligheten for at nye bergensere får gode forutsetninger i arbeidslivet og motvirker utenforskap, fattigdom og økende forskjeller i samfunnet. Derfor vil MDG jobbe for å ansvarliggjøre private og offentlige aktører for å forsterke arbeidet med inkludering i arbeidslivet.

 

Bergen MDG vil:

  • opprette flere praksisplasser og arbeidskvalifiserende tiltak i kommunal regi
  • sørge for et særlig fokus på å sikre kvinner med minoritetsbakgrunn tilknytning til arbeidslivet
  • sikre positiv særbehandling for ansettelse av personer med innvandrerbakgrunn
  • styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om integreringstiltak og gi økte tilskudd til organisasjoner som arbeider med å avdekke og forebygge rasisme, jobber med integrering, utøver flerkulturelle aktiviteter eller jobber for å inkludere personer med minoritetsbakgrunn
  • utvide retten til norskopplæring til alle som velger å bosette seg i landet, uavhengig av om de er flyktninger eller ikke
  • tilpasse introduksjonsprogrammet slik at personer med innvandrerbakgrunn får bedre mulighet til å praktisere og anvende sin kunnskap
  • gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere i Bergen for å bidra til inkludering og fellesskap
  • evaluere kravet til B2-nivå i norsk for sykepleiere, helsefagarbeidere og SFO-ansatte i kommunens tjenester for å øke innvandrerandelen i arbeidslivet
  • opprette et tverrfaglig operativt team for å ivareta personer som rammes av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold