Regnbuebyen

Bergen skal være en god by for skeive, og tilrettelegge for mangfold. Bergen skal være Norges regnbueby hvor alle skal kunne leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. Det trengs fortsatt kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold i det offentlige og vi må fortsette det systematiske arbeidet mot diskriminering av skeive.

 

Bergen MDG vil:

  • opprette en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet og jobbe aktivt for å få på plass et regionalt behandlingstilbud for ikke-binære og transpersoner i regionen
  • sikre god kompetanse på seksuell, reproduktiv helse og funksjonsvariasjon i helsetjenestene
  • gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold, som for eksempel FRI og Skeiv ungdom, og åpne for at disse organisasjonene skal kunne drive informasjonsarbeid i grunnskolen
  • åpne for at organisasjoner som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold kan bidra til å øke kompetansen om ulike former for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBTIQ+) hos ansatte i den kommunale eldreomsorgen
  • arbeide for kjønnsnøytrale toaletter og garderober i kommunens bygninger
  • arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å forby konverteringsterapi, og stanse økonomisk støtte til organisasjoner som driver med slik virksomhet
  • stanse økonomiske støtte til organisasjoner og andre aktører som ikke aksepterer ansatte som lever i skeive parforhold
  • sikre at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal ha nødvendig kompetanse om kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold
  • arbeide for at helsetilstand og atferdsmønster skal være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering