Helse og seksualitet

Seksuell helse handler om å sikre at alle skal kunne oppleve gleden ved egen seksualitet. Helsetilbudet i byen skal også ivareta alle innbyggernes rettigheter til informasjon og tilgang på prevensjon, abort, familieplanlegging og gjennomføring av svangerskap. I alle ledd av tjenestene skal det bygges kunnskap om skeiv seksualitet og kjønnsidentitet, og særlig helseutfordringer som følger av diskriminering av LHBTIQ+-personer.

 

Bergen MDG vil:

  • styrke opplæringstilbudet i skolen på sex og samliv til å ha mer fokus på seksualitet og verdier
  • tilby gratis prevensjon og nødprevensjon for alle unge
  • gjøre det lettere å bli henvist til gynekologer med flerkulturell kompetanse
  • vurdere å øke muligheten for bruk av selvtester for seksuelt overførbare sykdommer
  • opprette en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet
  • jobbe aktivt for å få på plass et regionalt behandlingstilbud for ikke-binære og transpersoner i regionen
  • forbedre kommunens informasjon om seksuell og reproduktiv helse, og sikre at tjenestetilbudet tilpasses språklig og kulturelt mangfold