En antirasistisk by

De Grønne er et antirasistisk parti som jobber for et samfunn uten rasisme og diskriminering. Enkelte grupper er systematisk mer utsatt for alvorlige krenkelser enn andre i dagens samfunn. Vi vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold basert på gruppetilhørighet, religion, kjønn, funksjonsevne eller hudfarge, i skolen, arbeidslivet og rettsstaten.

 

Bergen MDG vil:

  • at kommunens tjenestetilbud skal være særlig oppmerksom på situasjonen til spesielt utsatte grupper, slik som skeive flyktninger og andre doble minoriteter
  • styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme, antisiganisme og annen kulturell, religiøs eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet, i skole, politi og helsevesen
  • legge vekt på mangfold og inkludering i ansettelsesprosesser i kommunen
  • at Bergen kommune skal ta initiativ til et samarbeid på tvers av offentlige og private arbeidsgivere om å utvikle beste praksis for ikke-diskriminerende ansettelsesprosesser
  • jobbe for at politiet innfører kvitteringsordning for å avdekke fordomsfulle rasistiske mønstre
  • øke tilskuddet til Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe), som er en trygg og støttende arena der det tilbys lavterskel og gratis rettshjelp for folk som er utsatt for rasisme, diskriminering eller hatefulle ytringer
  • følge opp kommunens handlingsplan mot muslimhat, blant annet gjennom økte tilskudd til skolebesøk i moskeer