Idrett og friluftsliv

Vi ønsker en idrett for alle, og vi vil derfor prioritere breddeidrett. Det er viktig at barneidretten fremmer idrettsglede. Vi vil også utvide tilbudet med Fysak og arbeide for at det skal etableres et Fysak-tilbud som er lett tilgjengelig for barn og unge i alle bydeler. Vi vil kjempe for at alle barn får mulighet til meningsfulle fritidsaktiviteter uavhengig av familieøkonomi, prioritere å rehabilitere eksisterende idrettsanlegg framfor å bygge nytt, og ved nybygging satse på flerbruksanlegg som ikke bygger ned natur. Samtidig vil vi tilrettelegge for mer friluftsliv som bidrar til større naturglede og økt folkehelse blant innbyggerne.

 

Bergen MDG vil:

 • prioritere breddeidretten, og støtte tiltak som kan fremme idrettsglede for fysisk aktivitet hos barn og unge
 • tilrettelegge for egenorganisert idrett
 • utvide tilbudet, tilgangen og åpningstidene for utlån av fritidsutstyr og sikre at utlånstilbudet er tilpasset for familier med barn og unge med funksjonsvariasjoner
 • stille krav om at idrettslag som nyter kommunal støtte eller benytter kommunale arenaer, skal etablere gjenbruksmarkeder for drakter og utstyr
 • utvide tilbudet med Fysak og arbeide for å få etablert et Fysak-tilbud som er lett tilgjengelig for barn og unge i alle bydeler
 • utvide tilbud for barn og ungdom som ønsker å drive med e-sport
 • at utbygging av nye idrettsanlegg skal være lett tilgjengelig med gange, sykkel og kollektiv for å sikre god tilgang
 • at utbygging av nye idrettsanlegg ikke skal bygge ned natur
 • skifte ut all bruk av plastbasert ifyll i kommunale kunstgressbaner med biologisk nedbrytbart materiale
 • forsøke å utforme lekeområder på en slik måte at fallunderlag ikke er nødvendig, og finne andre alternativer enn gummidekke på lekeplasser og skolegårder dersom fallunderlag kreves
 • sikre godt informasjons- og veiledningsarbeid om tilrettelegging av aktiviteter for barn med funksjonsvariasjoner overfor idrettslag og pårørende
 • arbeide for god koordinering og samhandling mellom kommunal fritidstilrettelegging for barn med funksjonsvariasjoner og andre relevante aktører som arbeider med de samme barna
 • arbeide for at økonomi ikke er en barriere for deltakelse på fritidsaktiviteter som nyter kommunal støtte eller benytter kommunale arenaer
 • prioritere å rehabilitere eksisterende idrettsanlegg framfor å bygge nytt, og ved nybygging satse på flerbruksanlegg
 • bidra til å utvide og oppgradere Friluftslivets hus
 • kartlegge, verne, tilrettelegge og vedlikeholde urbane, nære naturområder
 • videreføre satsingen på friluftsliv i skolen gjennom å gi alle skoler i Bergen mulighet til å holde “ferskingkurs i friluftsliv” med turlaget