En feministisk by

MDG er et feministisk parti som vil bekjempe alle former for diskriminering, og føre en normkritisk og feministisk politikk for å bygge ned frihetsberøvende maktstrukturer. Kvinner tjener systematisk dårligere enn menn, og kvinner har historisk sett vært usynlig i det bergenske bybildet. For oss er det viktig at byrommene i større grad gjenspeiler mangfoldet i Bergen og at lønnsforholdene i kommunen er reelt likestilt.

 

Bergen MDG vil:

  • løfte lønnsnivået i kvinnedominerte yrker
  • at en i alle relevante kommunale saker skal vurdere mulige konsekvenser for likestilling mellom kjønnene
  • ha en feministisk tilnærming til byutviklingen, som et verktøy for å skape en by som er god og tilgjengelig for alle, og som inkluderer flere grupper i planleggingen
  • sørge for å ha et stabilt og trygt akutt overnattingstilbud til mennesker som trenger dette i byen vår. Særlig kvinner i rus og/eller som selger sex trenger et trygt sted å sove
  • styrke satsingen på kunst i offentlige rom gjennom en permanent videreføring av Kvinner på sokkel-prosjektet, og styrke satsingen på kunst i kommunale byggeprosjekter og byromsoppgraderinger
  • at ingen nye gater skal oppkalles etter menn. Nye eller eksisterende gater og plasser skal oppkalles etter historiske bergenskvinner
  • opprettholde krisesenteret i kommunal regi
  • øke kompetansen i kommunen på å avdekke og bekjempe seksuell trakassering og seksuelle overgrep