Verdens beste by for dyrene

Vi vil skape et grønnere samfunn som tar vare på naturen og dyrene, og hvor solidaritet også omfatter deres egenverdi. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville dyr, sikre at produksjonsdyr og kjæledyr behandles godt og ta større hensyn til deres behov i samfunns- og byutviklingen forøvrig. 

 

Bergen MDG vil:

  • vektlegge dyrevelferd i alle innkjøpsprosesser. Det betyr for eksempel at vi sier ja til økologiske egg, mens vi sier nei til produkter som kommer fra broileroppdrett og vil prioritere varer som ikke er produsert eller testet med dyreforsøk når det er mulig
  • legge bedre til rette for sterilisering, kastrering og ID-merking av katter gjennom opplysningskampanjer og subsidiering, og jobbe lokalt for å lovfeste påbud for ID-merking av katter
  • sørge for god dyrevelferd i landbruket gjennom fortsatt tilskudd til stordyrveterinær
  • jobbe for hyppigere og sterkere tilsyn ved privat og kommersielt dyrehold
  • forby utleie av kommunal grunn til sirkus med dyr
  • øke finansieringen til dyremottak, dyrevelferdsorganisasjoner og -initiativer som jobber med dyrs rettigheter, og støtte opplærings- og kunnskapstiltak om artstypiske behov for husdyr og kjæledyr
  • at om Akvariet flytter til de kommunalt eide tomtene på Dokken skal det stilles krav i kontrakten om at dyr som pingviner, seler, sjøløver og andre dyr som ikke trives i fangenskap ikke skal holdes i fangenskap og fases ut av driften
  • innføre forbud mot privat fyrverkeri. Det offentlige fyrverkeriet skal erstattes med alternative lysshow som er bra for byluften, dyrene og menneskene