Personvern og digitalisering

Det offentlige Bergen skal være åpent og tilgjengelig. Vi må ha gode digitale løsninger og sikre at den digitale utviklingen brukes til å styrke tillit, demokrati og deltakelse. Det er avgjørende at Bergen tar i bruk ny teknologi og data på smarte måter, både for å forbedre offentlige tjenester og løse store samfunnsutfordringer.

 

Bergen MDG vil:

  • sørge for økt digital kompetanse for ulike innbyggergrupper som for eksempel eldre, og styrke tilgangen til digitale tjenester og verktøy
  • at alle digitale tjenester eller tilbud fra kommunen skal være universelt utformet. Det må sikres tilgang til eksempelvis tegnspråktolk for kontakt med kommunens tjenester gjennom videoløsning og chat
  • jobbe for at det ikke gjennomføres diskriminerende eller personvernbegrensende tiltak som tilfeldige søk for våpenkontroll eller tilfeldige søk med narkotikahund på skoler
  • at kommunens systemer må være bygget på både sikker kommunikasjon og sikker lagring av data, eksempelvis kryptering, for å begrense risiko for datainnbrudd eller andre fiendtlige angrep