Et blomstrende lokaldemokrati

Mange opplever at det er for vanskelig å engasjere seg i politiske prosesser. Vi vil derfor styrke lokaldemokratiet og gjøre det enklere for innbyggerne å engasjere seg i politikk. Gjennom engasjement og deltagelse kan vi sammen skape et bedre samfunn for alle bergensere. 

 

Bergen MDG vil:

  • videreutvikle håndteringen av innbyggerinitiativ og sørge for at innbyggerforslag i saker som er relevante for kommunen blir behandlet i bystyrets organer
  • senke stemmerettsalderen til 16 år i lokalvalg
  • innføre offentlig lobbyregister for møter med politikere
  • at heltidspolitikere bør jobbe én uke i praksis ved en relevant arbeidsplass i løpet av valgperioden
  • gjennomgå lønnsnivåene til politikere med mål om å redusere lønnskostnadene og redusere forskjellene mellom laveste lønnsnivå og topplønnen blant politikere og kommunalt ansatte
  • innføre et prøveprosjekt med deltakende budsjettering i Bergen, etter modell fra bydel Tøyen i Oslo
  • gjeninnføre formannskapsmodellen som styreform i Bergen kommune