Studentbyen Bergen

Bergen er ikke bare Norges vakreste by, men det er også den beste studentbyen. Vi må sørge for at alle de unge menneskene som velger å studere her blir godt ivaretatt, ikke minst helsemessig. SHOT-undersøkelsen viser at mange studenter sliter psykisk. Dette må vi ta på alvor, og sørge for tilgjengelig og kvalifisert hjelp for studentene uten lang ventetid. Vi vil at studentene våre skal skal trives i Bergen og legge til rette for at studentene kan ta i bruk mulighetene byen tilbyr uten at det går hardt utover studentenes lommebok.

 

Bergen MDG vil:

  • samarbeide med studentsamskipnaden for å sikre at alle studenter har tilgang på helsehjelp, inkludert tilgjengelig legehjelp
  • samarbeide med studentsamskipnaden for å styrke det psykiske helsetilbudet til studenter
  • utvide helsestasjonstilbudet for studenter med lengre åpningstider og hevet aldersgrense slik at studenter opp til 27 år kan ta i bruk tilbudet
  • arbeide for filosofisk/eksistensiell samtalepartner på universitetscampus i Bergen
  • samarbeide med SAMMEN og andre aktører for å sikre studenter en forsvarlig bolig, og jobbe for en dekningsgrad på 30% av studentboliger
  • gi studenter med folkeregistrert adresse i Bergen gratis bysykkelabonnement i ett år
  • prisen på enkeltbilletter på kollektivtransport for studenter skal være billigere enn en voksenbillett