Nyheter

Nytt styre i Bergen MDG

Årsmøtet i Bergen MDG valgte et nytt styre og vedtok resolusjoner om Bergen som skatteparadisfri sone og at Bybanen skal gå i dagen i Ytre Sandviken. Det ble også ...

Bybane, ikke biler gjennom Ytre Sandviken

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

...

Bergen må ikke legitimere skatteunndragelse

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

...

10 høydepunkter fra MDG-budsjettet

MDG trapper opp miljøsatsingen og styrker sosialpolitikken i sitt alternative budsjett for Bergen.

– Skal Bergen leve opp til egen m...

Velferdsgoder som fortjent

Ved en økning i midlertidige og kortsiktige jobber, er det en fare for at arbeidere som har disse jobbene faller utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett.  Det må...

Nå blir det plan for økt jobbsykling

– Sykkel-VM ble en folkefest i bilfrie gater, og førte til massiv økning i syklingen. Nå må vi følge opp med masse gode tiltak slik at sykkelen blir valgt i...

– Vi må få folk til å drømme litt!

– Noen må gå foran og vise til tydelige planer for C-feltet som ikke inkluderer parkering, sier Arild Herms...

Omstridt selskap må forklare seg

Tunge aktører som Bergen Live og BIFF vil legge ned Bergen arrangementsselskap. MDG tar kritikken på alvor og har fått med seg hele Komite for finans, kultur og næ...

Rådhuset

Gjennomslag i bystyret!

Vi jobber med et bredt spekter av saker og i bystyremøtet 31. mai fikk MDG gjennomslag om alt fra matkasting og dyrevern til psykisk helse og kultur i Fyllingsdalen...

Tiggeforbud er en avsporing!

NRK Brennpunkts dokumentar “Lykkelandet” viser organisert menneskehandel, tyveri, prostitusjon og pillesalg. Med andre ord, kriminelle mennesker som begår krimine...

Bilbasert ødeleggelse av matjord

Vern av matjord er en viktig politisk sak. Enigheten om å ta vare på matjorden synes stor i prinsippet, men når vi kommer til de konkrete, lokale sakene, er det alt...

Grønne gjennomslag i landbruksplanen

Satsing på økologisk produksjon og dyrevern, og planting av bievennlige og spiselige vekster i byrommet, var blant gjennomslagene De Grønne fikk da bystyret behandl...

Aktivitetsrapport for bystyregruppen 2016

2016 ble et år med stor fremgang og en hel rekke gjennomslag for bystyregruppen. Her kommer rapporten vår.

...