Fotocredit:

Bergen har fått ny klimastrategi

Les mer om sakene bystyret behandlet 25. januar!

25. januar 2023

Tryggere feiring for russen

MDG vil ha på plass en bedre plan for russetiden i Bergen, så russen får trygge rammer når de feirer endt skolegang. Russen må slippe å bli jaget fra sted til sted med farlige situasjoner som konsekvens, derfor tok bystyrerepresentant Christine Ødegaard opp temaet i bystyret og utfordret byrådslederen på status for planene om å samarbeide med fylke og politi. Vi står på for en tryggere russefeiring for ungdommene i byen vår!

 

Studentboliger i Neumannsgate 1!

Studentboliger i nærhet til bysentrum og campus er viktig for å få en by med gode levekår for studentene. Det senker presset på det ordinære utleiemarkedet, hindrer hyblifisering og det hindrer mange fra å bli utnyttet av bolighaier. Ikke minst gir det grunnlag for en fantastisk studenttilværelse i Norges beste by. Derfor er det gledelig at byrådet nå har varslet at Neumannsgate 1 skal bli studentboliger. MDG støttet dette i bystyret og representant Eline Haakestad understreket hvor viktig det er at en løser utfordringene ved å bygge små leiligheter i et område med mye støy.

 

Trafikksikkerhetsplanen

Skal vi sikre tryggere veier og gater må fylkeskommunen, kommunen og staten jobbe sammen. Under debatten i bystyret trakk gruppeleder Thor Haakon Bakke frem sammenhengen mellom nullvisjonen for hardt skadde og drepte, og nullvekstmålet i personbiltrafikken.

 

“Vi ser at den oppmerksomheten er nødvendig når vi ser på antall alvorlige ulykker i områdene som har flest gående: Selv om trafikken har gått ned i senere år i sentrum, og selv om farten er relativ lav, så er det altfor mange ulykker. Det som er synd er at partene som har utarbeidet trafikksikringsplanen ikke tenker tanken ut: Man sier det viktigste tiltaket er redusert biltrafikk, men det pekes ikke på den største trusselen for å få til redusert trafikk.”

 

Hvis redusert biltrafikk er det viktigste vi kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten i Bergen, så er den største trusselen mot trafikksikkerhet i Bergen veiutbygging. Derfor mener MDG at nye motorveier som Os og Rådalen, ny motorvei mot Sotra, Hordfast og Ringvei Øst, er en trussel mot økt trafikksikkerhet i Bergen by.

 

Klimastrategi for Bergen 2022-2030

Endelig får Bergen en ny klimastrategi! Strategien setter ut målene for klimaarbeidet i kommunen de neste årene, og skal følges opp av en klimahandlingsplan som skal behandles av bystyret senere i vår.

 

Strategien er gjennomarbeidet, med tydelig faglig forankring, bygget på kunnskap og gode medvirkningsprosesser. Den har som mål at Bergen skal kutte utslippene med 85% innen 2030, hvor kuttene må tas der størstedelen av dagens utslipp kommer fra: nemlig transport, som står for 44% av utslippene. Da er det viktig med god arealplanlegging, struping av biltrafikk og å slutte å peise på med nye motorveier over matjord og natur, for å nevne noe. Vi må tenke nytt, og vi må ta radikale grep. Bybanen er kjempebra og tar mye vekst, men den holder ikke alene. I tillegg vedtok bystyret at Bergen skal bli en arealnøytral kommune innen 2027. Det betyr null nedbygging av natur og mer restaurering av natur på grå arealer!

 

Bystyrerepresentant Eline Haakestad sa følgende om klimastrategien fra talerstolen:

“Vi forventer en nytenkende og offensiv handlingsplan som viser vei for å kutte i transportsektoren. Det må på plass mer politisk vilje til å påvirke stat og andre aktører i handlingsplanen som kommer, på områder som transport, luft- og sjøfart, spesielt med en Ap-ledet regjering som sier selv at de er opptatt av lokalt handlingsrom og selvstyre.”

 

Språkpolitisk plan

Språket er det viktigste verktøyet vi har for å kommunisere, og derfor er det så bra at Bergen kommune har tatt dette viktige verktøyet på alvor og laget en god språkpolitisk plan. Planen har mange gode tiltak for enklere og mer forståelig språk, og for å ta vare på Bergen som Norges nynorskhovedstad! MDG rettet spesielt fokus på nynorsken og foreslo sammen med andre partier å opprette en egen parallellklasse for nynorsk i Bergen. I tillegg har vi hatt fokus på tegnspråk og også rettet særlig oppmerksomhet mot samisk som et viktig språk også i Bergen. Derfor ba vi byrådet undersøke muligheten for å opprette en samisk klasse i Bergen, og om å hegne om fremmedspråkundervisning på samisk.

 

Bergen får nye vennskapsbyer

Bergen skal med MDGs støtte få nye vennskapsbyer i Ukraina og Palestina!

 

Les alle sakene fra bystyremøtet her.

Har du spørsmål til bystyregruppen? Ta kontakt med oss på bystyregruppen@bergenmdg.no!