Fotocredit:

Vi støtter Fosen-aksjonistene

Vi støtter heltene som står på for samiske rettigheter!

28. februar 2023

42 år etter Altaaksjonen må vi fortsatt kjempe for urfolks rettigheter i Norge. At det har gått over 500 dager uten at noe er skjedd i Fosen-saken, viser at regjeringen ikke tar dette på alvor. Nå må statsministeren garantere at vindturbinene rives.
Bli med på støttemarkering i dag 28. februar kl. 17 ved Den blå sten!