Våre bystyrerepresentanter

Øystein Bønes, Fyllingsdalen

Øystein Bønes (40)
Fast representant i komité for barnehage, skole og idrett.
E-post: boenes77@gmail.com
Tlf: 474 15 597
Øystein er ansatt for ITV Studios Norway AS og Greenpeace.

Erik F. Reitan, Bergenhus (vara)

Erik F. Reitan (38)
Vararepresentant
E-post: erikreitan@gmail.com
Tlf: 928 20 212
Erik er billedkunstner, nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland, og sentrumsboer.

Kyrre Sørensen, Bergenhus (vara)

Kyrre Sørensen (34)
Vararepresentant
E-post: kyrre@ksorensen.net
Tlf: 986 42 467
Kyrre sitter i styret i Syklistenes Landsforening i Bergen og jobber i barnehage.

Anna Milford, Årstad

Anna Milford (43)
Vararepresentant
E-post: anna.b.milford@gmail.com
Tlf: 902 42 694
Anna er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Trond Wathne Tveiten, Laksevåg (vara)

Trond Wathne Tveiten.
Vararepresentant
E-post: liberalpolitikk@gmail.com
Tlf: 932 27 687


Thor Haakon Bakke (vara)

Thor Haakon Bakke.
Vararepresentant
E-post: thorhaakonbakke@gmail.com
Tlf: 957 71 349
Thor Håkon er rådgiver i kreftforeningen.

Les aktuelle saker fra bystyregruppen.

 

 

 

Komité for miljø og byutvikling

Fast representant: 

Vara:

  1. Kyrre Sørensen
  2. Øystein Bønes

 

Komité for barnehage, skole og idrett

Fast representant: Øystein Bønes

Vara:

  1. Anna Milford

Valglisten Miljøpartiet De Grønne Bergen 2019