Fotocredit:

Aktuelle saker fra bystyret

 

 

14. juni 2017

Neste bystyremøte er 27. september.

Foreløpig er ikke kjøreplanen klar, men vi legger den ut straks vi har den på plass!

 

Saker vi tok opp på bystyremøtet 21. og 22. juni

Her finner du oversikten over hva vi skal stemme på og foreslå på dette bystyremøtet: Kjøreplanen vår
Av saker vi skal ta opp er blant annet:
 • Vi stiller spørsmål om byrådet vil vurdere å anlegge park istedet for parkeringsplasser på c-feltet i Åsane.
 • Vi stiller spørsmål om Bergen snart vil få offentlige toaletter i sentrum.
 • Under saken om områdeplan for Solheim Nord ber vi byrådet om å legge tilrette for at Solheimsgaten kan bli gågate og miljøgate, at det trafikkfarlige krysset ved Vikensgate/Solheimsgate blir utbedret og at innbyggere som trenger språkopplæring blir koblet med eldre innbyggere i området.
 • Vi foreslår at ordningen med gratis parkering for administrasjon og politikere ved Rådhuset fjernes. Politikerne må også betale for å parkere i sentrum!
 • Vi ber om styrking av innsatsen for bygging og  god planlegging av plassering av kommunale boliger i Bergen
 • Bybanens trase mot Fyllingsdalen skal opp til debatt.
 • Vi tar til orde for å ikke bygge ut i «Nøtteskogen» i Ytrebygda.

Mange andre saker vil også bli behandlet i dette bystyremøtet! Les i kjøreplanen over og  følg med direkte her.

 

 

Saker fra bystyremøtet 31. mai:

Saker vi vil uttale oss om i bystyret denne gangen:

 • Vi har flere forslag til kommunens anskaffelsesstrategi. Vi vil at kommunen bruker sin forbrukermakt til å ta hensyn til dyrenes velferd og rettferdig handel når den gjør innkjøp. Les mer om denne saken her.
 • Vi stiller spørsmål til byggingen av en midlertidig parkeringsplass på C-feltet i Åsane
 • Vi stiller spørsmål om tiltak mot marin forsøpling
 • Vi foreslår flere tiltak for å redusere matsvinn i kommunen:
  • At Bergen Kommune skal delta på ordningen «Matvinn» i regi av Fremtiden i våre hender,
  • at Bergen kommune skal legge frem en plan for halvering av matsvinnet i kommunen og
  • at Bergen kommune skal vurdere muligheten for at kommunale kantiner bidrar til Too Good To Go eller andre løsninger for distribusjon av overskuddsmat.
 • Vi fremmer merknad om at psykisk helse må tas med i vurderingen av behov for hjelp fra kommunen.
 • Vi stemmer mot bygging av boliger på en leke og ballplass på Nattlandsfjellet
 • Vi stemmer mot tiggerforbud – det skal være lov å be om hjelp.

Her finner du hele listen over hva De Grønne vil mene og gjøre på bystyremøtet 31.5 (kjøreplanen vår for møtet)

Her finner du listen over alle sakene som skal opp på bystyremøtet 31. mai – klikk på linken «Bergen Bystyre» og velg Bystyremøte 31.5.

Her kan du følge bystyremøtet live!