Fotocredit:

Bystyremøtet 24. mars

Forrige ukes bystyremøte inviterte til mange store debatter rundt saker til behandling på byutviklingsfeltet. Blant disse var det blant annet debatt rundt åpning av Torget og Bryggen for mennesker sommeren 2021, bybanen til Åsane gjennom Eidsvåg, og Bymiljøtunnelen. På sakskartet var det i tillegg viktige saker om bosetting av flyktninger, ny boligsosial lov og handlingsplan for selvmordforebygging, for å nevne noen. Vi har oppsummert noen av de viktigste grønne vedtakene som ble fattet på bystyremøtet her!

31. mars 2021

Levende by Bergen

MDGs bystyrerepresentant Trond Wathne Tveiten stilte muntlig spørsmål til kulturbyråd Katrine Nødtvedt om hvordan kommunen kan fylle tomme lokaler med kunst og kultur, i en vanskelig tid for hele næringen. Kulturlivet og -næringen har vært særlig utsatt under den spesielle situasjonen det siste året, og byrådet har derfor opprettet en tilskuddsordning for kunst- og kulturaktører for bruk av tomme lokaler. Dette er en del av prosjektet “Levende by Bergen”, som skal få det kunstneriske bylivet opp og frem.

 

Bosetting av flyktninger

Byrådet leverer årlig en sak til bystyret om bosetting av flyktninger for inneværende år. Bergen stiller seg i tillegg positive til å ta i mot enda fler enn det staten ber om. Dette understreket MDGs representant Paul Johannessen, som sa følgende:

“Å ta imot mennesker som flykter fra krig, diskriminering, klimakrisen eller annen uro er å bidra til internasjonal solidaritet”.

Også representanten Tveiten tok til ordet for at vi må ha fokus på og ta vare på spesielt sårbare grupper flyktninger som barn og kvinner, mennesker med medisinske behov og funksjonsnedsettelser, og ikke minst LHBT-flyktninger.

 

Bymiljøtunnelen

Debatten om hvorvidt Bymiljøtunnelen vil være et gode for Bergen sentrum er årelang. Men skal personbiltrafikken ned i sentrum, vil ikke en ny tunnel være til det positive for bylivet, men kun flytte eksos og støy fra en plass til en annen. Derfor la byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke frem en sak for bystyret om å stanse planleggingen av Bymiljøtunnelen. Nestleder i bystyregruppen Mona Høgli tok ordet og sa følgende:

“Den såkalte bymiljøtunnelen var nok en god ide en gang i tiden. Men forutsetningene endrer seg, nye vedtak blir gjort, nye muligheter dukker opp”. «Det hadde virkelig vært å gå baklengs inn i framtida dersom vi hadde begynt arbeidet med en tunnel som prioriterer personbiltrafikken foran gående, syklende og kollektivreisene.»

MDG er svært fornøyd med at planene for en motorvei fra Sandviken til Dokken nå er skrinlagt.

 

Midlertidig sykkelvei Bradbenken-Sandvikstorget

Det har vært stor oppmerksomhet rundt at byrådet ønsker å bygge en sykkelvei fra Bradbenken til Sandvikstorget – som kun skal være der i noen år. Reaksjonene gjelder særlig prislappen på den midlertidige sykkelveien som er på 67 mill. kroner. I utgangspunktet skulle sykkelveien koste enda mer, men byrådet har fått nedjustert prisen etter de samfunnsmessige behovene. Sykkelveien, dog midlertidig, vil være et viktig gode for de syklende og gående i byen vår. I Bergen trenger vi flere syklister, og da må det være trygt og enkelt å ta sykkelen fatt. Da er det åpenbart at det også trengs god standard på midlertidige løsninger. MDGs representant Joakim Myklebust tok til orde for at bergensere nå kan glede seg til sykkelveien er på plass, som vil gi en by med bedre luft, mindre støy, mindre plast i naturen og færre biler som opptar alle de fine områdene i byen. Sykkelsatsingen til byrådet sikrer nettopp dette.

 

Bybanen til Eidsvåg

En av de store sakene til dette bystyremøtet handlet om hvordan bybanen til Åsane skal gå gjennom Eidsvåg. Saken har skapt store uenigheter, selv om byrådets innstilling og fagetatens løsning til trase er basert på bystyrets tidligere intensjoner og vedtak om forlenget Fløyfjellstunnel. Flere partier tok til orde for et lokk over strekket i Eidsvåg for å skjerme motorveien, en løsning som ikke bare hadde økt kostnadene til prosjektet med nærmere 1,7 mrd. kroner, men ville også sette fremdriften til bybanen i fare, føre til mindre utvikling på andre tomter i Eidsvåg, gi større klimagassutslipp knyttet til bygging, gi økt risiko for drikkevann og folkehelse, og en løsning som er dårligere for kulturminner. Derfor er det gledelig at byrådspartiene samlet et flertall for byrådets innstilling og et kompromissforslag om et miljølokk over deler av strekket. Nå gleder vi oss til reguleringsplanen for bybanen til Åsane kommer i 2023, og ikke minst til vi endelig får på plass en bybane nordover!

 

Åpning av Torget og Bryggen

Fjorårets prøveprosjekt fjernet personbiltrafikken fra Torget og Bryggen i sommermånedene – og i år vil vi gjenta suksessen! Flere har hatt merknader til gjennomføringen, som i alt flyttet 10.000 daglige turer fra Bryggen og inn i Fløyfjellstunnelen. Alt gikk ikke som smurt, men nettopp derfor er prøveprosjektet så viktig. I år la byrådet frem en plan som skal ytterligere forbedre prøveperioden, som gjentas sommeren 2021. Vi gleder oss masse! Les Mona Høglis innlegg om at Torget og Bryggen åpnes for mennesker her.

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer).

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no