Fotocredit:

La oss åpne Bryggen!

Nestleder i bystyregruppen Mona Høgli gleder seg til å sette seg i en stol midt i veibanen på Bryggen i sommer. Gleder du deg?

I flere av Bergensavisene går flere nå ut og mener at fjorårets prøveprosjekt ga mer kaos, eksos og rot i byen vår.

 

Men evalueringen viser jo det motsatte. Vi har flyttet 10.000 daglige kjøreturer fra byhjertet til Fløyfjellstunnelen.

 

Prosjektet er på lang sikt viktig i utformingen av fremtidens trafikksystem i Bergen, med mål om et mest mulig bilfritt Bergen sentrum. Det er også viktig for å åpne sentrum mer for folkeliv, og for å gi bergensere som vil kose seg i sentrum mer plass og ro, og mindre støy fra privatbiler.

 

Fjorårets prøveprosjekt var ikke perfekt. Dialogen kunne vært bedre, informasjonen kunne vært bedre formidlet, og Bryggen og Torget kunne vært enda mer bilfritt.


Men dette var et prøveprosjekt, og et prøveprosjekt er nettopp det: En prøve for å se hva som fungerer og hva som må endres. Prøveprosjektet i fjor hadde både positive og utfordrende sider. Det kom en god del kritikk – og den har byrådet lyttet til. Hele vitsen med slike prøveprosjekt er jo å lære for å gjennomføre dette på en måte som blir best mulig for flest mulig.

 

Det vises til at bilister finner omkjøringsveier og at det har ført til en økning i andre gater. Nettopp trafikkavviklingen vil bli nøye fulgt opp i år, både gjennom informasjon og oppdatering av GPS-er og Google maps. Turister skal få komme frem, busser og drosjer får komme frem, butikkene skal få varene sine. Det har vært dialog med næringslivet, noe som førte til endrede tider for varelevering. Og det skal bli bedre informasjon og tiltak for å sikre at ukjente bilister kaver seg inn i gater de ikke bør være. Lyssignalene skal bli mer gåvennlige, og sist, men ikke minst: Det skal bli helt bilfrie dager med ulike former for aktiviteter som kan skape det folkelivet vi ønsker på Bryggen. Jeg skal endelig få sette meg i en stol midt i veibanen, og late som det er 17. mai. Tenk så herlig!

 

Det gjentas ofte at dersom det ikke er mulig å kjøre over Torget og Bryggen, så er det umulig å handle i sentrum. Med respekt å melde: Sentrumskjernen er omkranset av parkeringshus med god plass til de som vil kjøre inn til sentrum. De må ikke parkere på Bryggen.

 

Så til slutt: Det snakkes hele tiden om stenging av Torget og Bryggen. Skal vi ikke heller begynne å snakke om å åpne? Vi åpner jo fellesarealene for voksne og barn som går og sykler. Vi åpner opp for fellesarrangementer, handel og folkeliv. Det at vi hele tiden snakker om å stenge, er bare nok et bevis på at Bergen og vår tankegang om byliv er bygget på bilens premisser. Vi skal åpne bysentrum, og det er det denne saken handler om og er et godt første skritt i den retning.

 

Mona Høgli,

Nestleder i bystyregruppen til Bergen MDG