Bystyremøtet 20.oktober 2020

22. oktober 2020

Finansbyråd åpnet møtet med å presentere byrådets forslag til nytt budsjett for neste år, noe det var knyttet stor spenning til. Du kan lese mer om MDGs seire i budsjettet her. Under møtet ble flere viktige saker tatt opp og våre representanter var ofte på talerstolen!

 

Strengere vern mot bygging i strandsonen!

Vi gikk hardt ut da Regjeringen la fram et nytt strandsoneforslag som åpner for mer nedbygging av strandsonen. 

 

Byrådet i Bergen foreslo at Bergen skal bli plassert i det strengeste området for vern, der blant annet den svært nedbygde Oslo-fjorden plasseres. Gjennomslaget vårt for denne høringsuttalelsen i bystyret er en seier for naturen! 

 

– Vi må redde restene av strandsonen i Bergen til beste for bergensere flest og kommende generasjoner, sa Mona Høgli fra talerstolen.

 

Senterpartiet, Høyre, FNB og FrP gikk heller for et forslag for mer nedbygging av strandsonen.

 

Evakuer barn fra Moria nå!

Vår egen Miriam Akkouche kjempet gjennom vedtakene som vektlegger en styrking av arbeidet med mennesker på flukt, at Norge må gjøre mer for å sikre menneskerettighetene i flyktningeleirene i Europa og at Bergen skal ta imot flyktninger når de kommer til Norge.

 

  • Om alle verdens land tok imot 50 flyktninger hver, er det fortsatt 3350 som blir sittende igjen i Moria leiren. Dette henger ikke på greip, vi kan bidra mye mer. Bergen kunne tatt imot 50 personer alene. Det er bare viljen til å hjelpe det mangler på.

 

Innlegget hennes kan du lese i sin helhet her:

Situasjonen i Moria-leiren i Hellas er en humanitær krise, og jeg vil takke SV for å ta opp denne saken i dag. 

Norge må ta et større ansvar for mennesker på flukt, særlig de som er på vårt eget kontinent. Før flyktningleiren i Moria på den greske øyen Lesvos gikk opp i flammer huset leiren 13 000 personer, langt flere mennesker enn den er dimensjonert for. Mange er barn traumatisert av krig og vold, og de lever under umenneskelige forhold, uten å få dekket helt basale behov, og med disse utfordringene har ikke koronasmitten gjort det lettere. Det var ikke overraskende, men uansett så fryktelig trist å våkne til nyheten om at Moria brenner. Konsekvensene er tusenvis på flukt, og at familier og barn måtte tilbringe dager og netter på gaten.

Etter et opprør fra sivilsamfunnet og norske kommuner, har regjeringen endelig sagt ja til å ta imot 50 personer fra Moria. Men av 13 000 mennesker i nød, har vi i Norge bare plass til 50? Om alle verdens land tok imot 50 hver, er det fortsatt 3350 som blir sittende igjen i Moria leiren. Dette henger ikke på greip, vi kan bidra mye mer. Bergen kunne tatt imot 50 personer alene. Det er bare viljen til å hjelpe det mangler på.

Ordfører,

I denne saken er det eneste riktige å hjelpe barn som har gjennomgått mer enn barn skal måtte tåle. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett på like tjenester og beskyttelse uansett hvor og i hvilken situasjon de er i. Vi er glade for at regjeringen har vedtatt at de ønsker å hjelpe, men det er for lite og for seint. 

Som SV påpeker i sitt forslag: Dette haster. I april sendte bystyret et tydelig signal om at vi har kapasitet og mulighet til å hjelpe flere. 

Ordfører, det hastet da, og det haster enda mer nå. Vi må evakuere Moria nå.

Takk.