Fotocredit:

Nytt budsjettforslag for 2022!

Byrådet har lagt frem det grønneste bybudsjettet noensinne. Her er våre gjennomslag!

Korona, lave strømpriser og en stram kommuneøkonomi har gjort årets budsjettramme trang, men MDG i byråd har sørget for at klima, miljø og natur ikke er glemt. Her er noen av våre viktigste seire i årets budsjett:

 

Viktigst av alt er budsjettets prioritering av sykkel og gange, investeringer på klima og miljø, og de varige midlene som settes av til natur.

 

 • 6,5 millioner kroner årlig til naturvern. Disse friske midlene skal styrke kommunens naturforvaltning og forbedre naturvurderingene som gjøres i byutviklingsprosjekter.
 • Det settes av 13 millioner i 2022 til mobilpunkt som fremmer myk mobilitet og miljøvennlig transport. Mobilpunkt omfatter ladepunkter, utplassering av sykkelstativer og tilrettelegging for bildeling/fjerning av parkeringsplasser.
 • Vi skal bygge mer landeinfrastruktur i boligsoneanlegg.
 • Vi skal investere over 24 millioner kroner i året på sykkeltilrettelegging på kommunalt veinett.
 • Budsjettet setter av over 30 millioner kroner i 2022 på tiltak som gjør det enklere, bedre og tryggere å gå og sykle og bruke alternativer til privatbilen. Slik når vi ambisjonene om å øke andel syklende i Bergen fra 3% til 10%.
 • 20 millioner kroner i året til ENØK-tiltak.
 • Møllendal elvepark! Hele elve- og strandsonen skal omskapes til et stort friområde som tilrettelegges for opplevelser, lek og rekreasjon. Elven skal restaureres for å gi gode vilkår for biologisk mangfold.
 • Investeringsmidler til flere vassdragsprosjekter, både i Fyllingsdalen, i sentrum og i Åsane.
 • Fortsatt varige midler til faste stillinger på klimafeltet. Den nyopprettede klimaetaten til kommunen arbeider med klimasaker opp mot bystyret og hjelper oss med å få opp tempoet i kommunens klimaarbeid.
 • Parkering blir dyrere. Fra sommeren 2022 vil Bergen kommune ta betalt av ansatte og besøkende som skal parkere på kommunens egne parkeringsplasser. Vi prioriterer gående og syklende i Bergen sentrum, og gjør det mer attraktivt å reise miljøvennlig.
 • Både klima og kulturfeltet er skjermet for kutt.
 • Skeivt kristent nettverk får 300.000 kroner i fast årlig støtte!
 • Ny tilskuddsordning for profesjonelle museer som vil jobbe for relevant og attraktiv formidling med museet som møtested, nye formidlingstilbud i bydeler med lav museumsbruk og kunnskapsproduksjon og forskning i museene.

 

Budsjettforslag med alle bakgrunnstall finner du her.

 

Har du spørsmål om årets budsjett kan du ta kontakt med byrådene via deres politiske rådgivere. 

Josefine Gjerde (tlf: 976 21 491). Rådgiver for Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling. 

Eline Haakestad (tlf: 418 57 400 ) . Rådgiver for Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.