Fotocredit:

Nytt budsjettforslag for 2021!

Korona, stram kommuneøkonomi og lave strømpriser har gjort årets budsjettramme trang, men vi har sørget for at klima og miljø ikke blir glemt. Her får du en oppsummering av våre viktigste seire i årets budsjett.

I fjor gjorde Miljøpartiet De Grønne et brakvalg i Bergen. Takket være utallige frivillige timer gjorde vi tidenes valgkamp, og fikk rekordmange representanter i bystyret og vi gikk i byråd. Det siste året har vi styrt byen sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og Krf og i dag la vi frem vårt første budsjett.

Her er noen av våre gjennomslag:

  • 6 millioner til faste stillinger på klimafeltet. Vi har opprettet en klimaetat som skal arbeide med gode klimasaker opp mot bystyret og som vil hjelpe oss med å få opp tempoet i kommunens klimaarbeid. 
  • Parkering blir dyrere. Vi vil prioritere gående og syklende i Bergen sentrum, og gjør det mer attraktivt å reise miljøvennlig.  
  • 48,5 mill til sykkelsatsing på det kommunale vegnettet. Satsingen består i tiltak og tilrettelegging for å gjøre det enklere og tryggere å sykle i Bergen. Dette er for å nå ambisjonene om å øke andel syklende fra 3% til 10%.
  • 85 millioner til prosjekt bilfri bydel Nedre Nygård/Nygårdsparken og Bøhmergaten/Løvstakksiden. Disse tiltakene skal øke areal tilgjengelig for gange, sykkel, opphold og lek på bekostning av areal til bil.
  • Klimapakke til kulturlivet. Det opprettes blant annet en ny søkbar ordning på over en million, som skal hjelpe kulturlivet med å ta grønnere valg. 
  • Vi setter av investeringsmidler til ny lekeplass i sentrum og til grønne parkanlegg i hele byen. 
 • Både klima og kulturfeltet er skjermet for kutt! 

 

Budsjettforslag med alle bakgrunnstall finner du her.

 

Har du spørsmål om årets budsjett kan du ta kontakt med byrådene via deres politiske rådgivere. 

Josefine Gjerde (tlf: 976 21 491). Rådgiver for Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling. 

Susanne Waage (tlf: 91164 536 )  . Rådgiver for Eline Haakestad, byråd for klima, miljø og byutvikling.