Ved en økning i midlertidige og kortsiktige jobber, er det en fare for at arbeidere som har disse jobbene faller utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett.  Det må vi som politikere ta på alvor.  

Vil du bidra i arbeidet til De Grønne i Bergen?