Vern av matjord er en viktig politisk sak. Enigheten om å ta vare på matjorden synes stor i prinsippet, men når vi kommer til de konkrete, lokale sakene, er det altfor ofte matjorden som ofres, skriver gruppeleder Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BA 18. april 2017.

Vil du bidra i arbeidet til De Grønne i Bergen?