Satsing på økologisk produksjon og dyrevern, og planting av bievennlige og spiselige vekster i byrommet, var blant gjennomslagene De Grønne fikk da bystyret behandlet landbruksplanen for Bergen kommune.

Vil du bidra i arbeidet til De Grønne i Bergen?