MDG trapper opp miljøsatsingen og styrker sosialpolitikken i sitt alternative budsjett for Bergen.

- Skal Bergen leve opp til egen målsetning om å være Norges grønneste storby, må bystyret være villige til å sette av større midler til miljøtiltak. Samtidig må vi ta sosialt ansvar og vise at et samfunn i økologisk balanse også er et menneskevennlig samfunn, sier MDGs medlem i Komite for finans, kultur og næring, Diane Berbain.

Vil du bidra i arbeidet til De Grønne i Bergen?