Foto av bystyrerepresentantene til Bergen MDG. Katrine Nødtvedt, Christine Ødegaard, Thor Haakon Bakke og Eline Aresdatter Haakestad.
Fotocredit:

Bystyremøtet i januar

Bystyremøtet 31. januar ble rammet inn av fossregn og stormen Ingunn, noe som gjorde at selv om møtet gikk langsomt hadde ingen det travelt med å komme seg ut av Gamle Rådhus.

1. februar 2024

En av de mer spennende sakene måtte utsettes fordi det ble veldig uklart hvilken hjemmel man har til å lage lokale regler for bruk av fyrverkeri i bestemte områder samtidig som det er lovlig å bruke fyrverkeri i hele landet på nyttårsaften. 

Thor Haakon Bakke stilte spørsmål om hvordan det kan ha seg at byrådslederen har snakket om viktigheten av Hordfastprosjektet gjentatte ganger i møter med staten når bystyret har vedtatt at Bergen Kommune ikke skal jobbe for dette prosjektet. Byrådsleder understreket flere ganger at byrådet skal følge opp vedtak, men om Hordfastmisjoneringen skal fortsette ble stående ubesvart. 

Bystyret vedtok å opprettholde ferietilbud for voksne med utviklingshemming. Byrådet fikk mye kritikk for å innstille på å kutte i tilbudet og Christine roset dem fra talerstolen for å snu og bidra til en innstilling som samlet bystyret. Samtidig er ikke siste ord sagt, og vi skal følge med! 

Christine sa:

“Jeg er derfor glad for at de i dag fremmer et forslag som vi kan enes om, nemlig å videreføre ordningen slik den er, og evaluere den, og også koble på brukerorganisasjoner og andre slik at en eventuell endring av ordningen blir bedre forankret. 

Det er vel det nærmeste en kan komme at byrådet legger seg flat i denne saken, og det er fint. Man lærer så lenge man lever. “