Vil du sitte i styret til Bergen MDG?

Vil du sitte i styret til Bergen MDG? Eller kjenner du noen som burde? Bergen MDG opplever stor vekst for tiden, og valgkomiteen har nå begynt arbeidet med å sette sammen et nytt forslag til lokallagsstyre. Har du lyst til å være med i styret til Norges kuleste lokallag?

Valgkomiteen ønsker å høre fra alle som kan tenke seg å stille!

Å sitte i lokallagsstyret er svært lærerikt, og man blir godt kjent med den politiske utviklingen i Bergen. Samtidig blir man godt kjent med andre engasjerte og grønne mennesker som brenner for mange av de samme tingene som du også gjør.

Å være styremedlem innebærer å sette av tid til ulike aktiviteter og møter. Det er ca. et styremøte i måneden, men man bør også sette av tid til ulike aktiviteter som å organisere aksjoner og medlemsmøter. Valgkomiteen vil prioritere mennesker som har tid og motivasjon til å drive med styrearbeid. Både gamle og nye medlemmer oppfordres til å stille til styret!

STILL TIL STYRET HER!

Valgkomiteen følger opp forslagene, og skal ut i fra dette forberede sin innstilling til nytt styre. Det er årsmøtet til Bergen MDG i februar som vedtar det nye styret. Fristen for å komme med innspill er onsdag 12. oktober.