Fotocredit:

En mer klimavennlig, solidarisk og levende by!

Les om våre hovedsaker her.

Vi skal gjøre Bergen til en by der både mennesker og natur trives. Se våre hovedsaker under.

I løpet av de siste fire årene har vi i MDG sikret viktige seirer for klima og natur, både lokalt og nasjonalt. Vi har kuttet klimagassutslipp i Bergen, bygget bybanen til Fyllingsdalen, vedtatt en lokal rusreform, innført arealnøytralitet og sikret strømsparepakker til bergensere.

Vi har også opprettet en egen klimaetat for å prioritere miljø- og klimaspørsmål, sørge for kontinuerlig utvikling og realisere nødvendige tiltak, som solceller, grønne tak, klimatilpasning og urbant landbruk.

Vi skal gjøre Bergen til en by der både mennesker og natur trives!

Vi vil fortsette å arbeide utrettelig for en mer solidarisk, miljøvennlig og bærekraftig by, gjennom tiltak som styrket sykkel- og kollektivtransport, fornybar energi, sirkulær økonomi, grønn forutsigbarhet for næringslivet og støtte til lokale matprodusenter.

Vi ønsker oss et samfunn hvor bergenserne kan leve i harmoni med naturen og at vi sammen kan bidra til en grønnere fremtid. Vi vil derfor også arbeide for å forbedre byens luftkvalitet, styrke det biologiske mangfoldet, etablere flere bilfrie områder og kjempe for økt gjenbruk og reparasjon.

Sammen skaper vi en grønn fremtid, for alle for alltid!

Månedskort til 499,-

  • Vi vil innføre et nasjonalt månedskort til kun 499 kroner, slik at alle kan reise billig i hele landet!

En cruisefri by er bedre å bo i!

  • Vi vil gjøre Bergen til en cruisefri by innen 2027, og innføre en lokal turistskatt for cruiseturister i tiden før!

Bybane til alle bydeler

  • MDG vil bygge bybane til alle bydeler, og vi vil prioritere å bygge bybanen til Spelhaugen, Åsane, Laksevåg og Loddefjord!

Vår solidaritetsgaranti

  • Vi vil innføre en lokal solidaritetsgaranti for å skape en mer solidarisk og inkluderende by! Dette innebærer støtte til sårbare grupper og tiltak som fremmer sosial rettferdighet og like muligheter for alle.

Ta vare på naturen

  • Vi må ta vare på og verne mer av de verdifulle naturområdene i Bergen, for oss som lever i dag og de som kommer etter oss!

Smart og miljøvennlig strømbruk

  • MDG vil kreve at langt flere private og offentlige bygninger i Bergen tar i bruk solceller og bergvarme for å redusere forbruket av elektrisitet.

Grønt næringsliv

  • Vi vil fremme grønt næringsliv gjennom forutsigbare miljøkrav, og støtte initiativer som utslippsfrie byggeplasser, grønne gründere og sirkulære næringer som fokuserer på gjenbruk, reparasjon og deling.