Vis respekt for innbyggerne!

Sunt og grønt vil MDG ha mer av.
Sunt og grønt vil MDG ha mer av.

– Når byrådet ikke overholder lovens krav om behandling av innbyggerinitiativ i løpet av seks måneder og prøver å unngå votering over initiativets konkrete forslag, er det å tolke som et symptom på manglende respekt for innbyggernes demokratiske deltakelse, mener Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

1. april har Bystyrets kontor registrert mottak av over 300 underskrifter til støtte for Miljøpartiet De Grønnes krav om bedre vegetarisk tilbud i offentlige kantiner og institusjoner. I henhold til kommunelovens § 39a skulle bystyret ta stilling til saken maksimalt seks måneder etter innlevering, men nå ligger det an til bystyrebehandling først 17. oktober og byrådet har innstilt på at bystyret tar saken til orientering, fremfor å stemme for eller mot det konkrete forslaget. I Komité for helse og sosial prøvde opposisjonen å få forslaget til votering for bystyret, men ble nedstemt av posisjonspartiene. De Grønne er frustrert:
– Nå er det for sent å få saken opp i bystyret innenfor den lovpålagte fristen, men byrådet kan i det minste legge det konkrete forslaget frem for bystyret når saken endelig kommer opp. Det handler om å vise respekt for dem som har jobbet med å samle inn underskrifter til støtte for innbyggerinitiavet, sier talsperson Sondre Båtstrand.
– Demokrati er ikke bare å avlegge en stemme hvert andre eller fjerde år, og vi må oppmuntre til langt større demokratisk deltakelse. Muligheten til å samle inn 300 underskrifter for å få en sak opp i bystyret er både for lite kjent og for lite brukt, men det er en viktig demokratisk kanal som byrådet må behandle med respekt.

Det konkrete forslaget lyder slik: Vi ber Bystyret i Bergen fatte et vedtak som pålegger alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse vedrørende vegetarmat ved kommunens sykehjem og til hjemmeboende og ved kommunens kantiner, til orientering.

Relevante sakspapirer

Behandling av saken i Komité for helse og sosial

§ 39a i kommuneloven:
2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

Les oppslag om saken i BT: Krever vegetarmat på menyen.