Vil kreve lovlighetskontroll

(Foto: Arne Halvorsen)

Byrådets tertialrapport skal opp i dag klokken 16 i finanskomiteen, som heldigvis har et ekstra møte. Først ble tertialrapporten offentliggjort klokken 1645 i går ettermiddag. Å forvente at det går an å behandle et slikt dokument under et døgn er rett og slett uakseptablet.
– Det er i tillegg respektløst at flere komiteer ikke får anledningen til å behandle tertialrapporten og kunne legge til merknader – nå for tredje år på rad, sier bystyrepresentant Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne i en pressemelding.


Bryter reglement
I Reglement for bystyrekomiteene punkt 2.3 står det:

2.3 Innkalling
Innkalling og saksdokumenter til komitemøter sendes komitemedlemmer og varamedlemmer i god tid før møtet.

– Det vi har her er uforsvarlig saksforberedelse iht reglementet. Vi kommer til å kreve lovlighetskontroll dersom saken ikke blir utsatt, sier Sondre Båtstrand.

Det har vært motsatt praksis de to siste årene for 1. tertialrapport av en eller annen merkelig grunn.

Historikk:

Sak 91/09: Terje Ohnstad minner allerede i Komité for finans 17.06.09 i Innstilling/vedtak (s. 2) følgende:
«Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, R og Sp:
«Bystyret vil på nytt understreke at tertialrapporten må foreligge minst 14 dager før tidspunktet til vedtatt møteplan i komiteene.»

Så blir det virkelig problematisk fra 2010:
Sak 85/10 i Komité for finans 21.06. Rapporten ble sendt ut av byrådet 17.06, fire dager før! Merk at de øvrige komiteene er ikke listet opp der! Det ble altså ikke behandlet i de andre komiteene i det hele tatt.

I 2011:
Sak 83/11 i Komité for finans 15.06, ut av byrådet den 10.06, altså 5 dager før! Samme prosess, det ble ikke behandlet i alle komiteer. KHSO og KOPP måtte ha ekstra møte for å kunne behandle det, men gikk ikke til de andre.