Vil ha Bergen som GMO-fri sone

– Det er et stort nederlag for miljøvern og landbruk om Norge skal godta import av GMO, og om regjeringen svikter må Bergen si klart ifra om at vi ikke ønsker GMO, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne, som har levert interpellasjon til neste bystyremøte om å gjøre Bergen til en GMO-fri sone.

I Europa har 169 regioner og 4713 lokalmyndigheter erklært seg som GMO-frie soner. Oppland er første norske fylke som er med. Nå foreslår De Grønne at Bergen blir første norske by.

Tidligere har vi trodd at regjeringen lyttet til den brede GMO-motstanden fra bønder, forbrukere, miljøvernere og store deler av befolkningen, men nå er det behov for å ta kampen. Kommunen skal aktivt hindre innkjøp av GMO, samt jobbe sammen med andre lokalmyndigheter for å forby GMO.

Det er mange problemer knyttet til genmanipulasjon, utarming av artsmangfoldet, og at GMO kan spre seg i naturen. Et stort problem er maktkonsentrasjonen GMO fører med seg, der store selskaper får full kontroll over landbruk og mat, mens fattige bønder blir avhengige av nye innkjøp av frø hver sesong. Vi vet heller ikke nok om helseskader av GMO, og føre var-prinsippet tilsier at vi setter foten ned, sier Sondre Båtstrand.

Interpellasjon til BEBY19112014 fra representanten Sondre Båtstrand (MDG), vedrørende GMO-fritt Bergen
I Europa har 169 regioner og 4713 lokalmyndigheter erklært seg som GMO-frie soner. Oppland er første norske fylke som er med, mens Bergen kan gå i front blant byene. (1)
Det er mange problemer knyttet til genmanipulasjon, utarming av artsmangfoldet, og at genmanipulerte organismer (GMO) kan spre seg i naturen. Et stort problem er maktkonsentrasjonen GMO fører med seg, der store selskaper får full kontroll over landbruk og mat, mens fattige bønder blir avhengige av nye innkjøp av frø hver sesong.
Det har også kommet ulike rapporter om skadevirkninger på menneskelig helse, slik at en trygg føre var-holdning skulle tilsi et klart nei inntil det eventuelt kan bevises at GMO er trygt. Vi vet ikke nok om skadevirkninger av GMO på menneske- og dyrehelse, og miljøet, både på kort og lang sikt. Norge har ratifisert både Konvensjonen om biologisk mangfold (2) og Cartagena-protokollen (3), og skal således være føre var.
Det er lite som tyder på at GMO er et bidrag til å redusere sultproblemer. En omfattende gjennomgang av de første 20 år med feltforsøk og 13 år med produksjon, gjort av Union of Concerned Scientists, slår fast at avlingene ikke blir større med genmanipulasjon. (4)
Norge har tradisjon for å avvise genmanipulasjon, men nå har regjeringen åpnet for import av to typer genmanipulert mais, NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer Crop Science. (5)
Maislinjen T25 fra Bayer CropScience har fått tilført gen fra bakterie og virus. Dette gjør planten motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat-ammonium. Glufosinat-ammonium er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet.
Maislinjen NK603 fra Monsanto har fått tilført to varianter av gen fra bakterie, blomkålsmosaikkvirus og vårskrinneblom. Dette gir maisen toleranse for ugressmiddelet glyfosat (Roundup).
GMO fører således til økt brukt av sprøytegifter.
Miljøpartiet De Grønne ønsker at Bergen kommune tar et klart standpunkt imot GMO, ved å klargjøre at ingen GMO skal kjøpes inn i kommunal regi, og ved å tilslutte seg erklæringen til nettverket for GMO-frie regioner i Europa. (6)
Forslag til vedtak:
1: Bergen kommune erklærer seg som en GMO-fri sone
2: Kommunale anskaffelser skal ikke inkludere noen GMO-produkter
3: Byrådet anmoder regjeringen om å stoppe muligheten for å importere GMO
4: Byrådet anmoder regjeringen om å anerkjenne føre var-prinsippet i Cartagena-protokollen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

(1) http://www.gmo-free-regions.org/ http://www.gmo-free-regions.org/fileadmin/files/gmo-free-regions/full_list/List_GMO-free_regions_Europe_update_September_2010.pdf
(2) http://www.cbd.int/convention/
(3) http://bch.cbd.int/protocol
(4) http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/food_and_agriculture/failure-to-yield.pdf
(5) http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/aktuelt/nyheter/2014/Regjeringen-har-ikke-fattet-vedtak-om-genmodifisert-mais.html?id=773603
(6) http://gmofree-euroregions.regione.marche.it/Portals/0/Charter_en.pdf