Vil beholde grendeskolene i Åsane

Kollåsen skole. Foto: Fredrik Sundt Breien
Kollåsen skole. Foto: Fredrik Sundt Breien

På tirsdag skal bystyret ta stilling til byrådets forslag om å slå sammen skolene Rolland, Kollåsen og Storåsen. De Grønne vil beskytte småskolene og motsetter seg sammenslåing. Partiet fremmer følgende forslag til vedtak: «Bystyret går inn for å opprettholde skoledriften ved Rolland, Storåsen og Kollåsen».

MDG ønsker å beskytte grendeskolene. I dette konkrete tilfellet ønsker partiet også å legge vekt på at særlig Kollåsen skole ligger høyt og fritt i naturskjønne omgivelser med store og trygge lekeområder i de umiddelbare omgivelsene. Skolen har også egen SFO. MDG er bekymret for at utetilbudet og SFO-tilbudet vil bli forringet både for elever fra denne og de andre skolene ved en sammenslåing.

Om Kollåsen står det i dokumentene at bygget er tilfredsstillende, men at det tekniske, særlig ventilasjonsaggregatet, må moderniseres, fordi det gir vibrasjoner og støy til omkringliggende rom. Det står ingenting om asbest i de to småskolene, og MDG stiller seg derfor spørrende til hvorfor en sammenslåing anses som en nødvendighet i det hele tatt.  For oss virker det som et vikarierende argument benyttet for å effektivisere driften av skolene i området.

MDG ønsker derfor en løsning som i dag, der de tre skolene forblir som de er, og oppgraderes i tråd med gjeldende tilstandsrapport. For Storåsen og Kollåsen betyr dette så vidt MDG kan forstå å beholde bygningsmassen og oppgradere den tekniske standarden. For Rolland skole betyr det riving og nybygg, grunnet asbestproblematikken. For å møte fremtiden er det mulig det er ønskelig å utvide kapasiteten på Rolland som del av denne prosessen, men altså ikke nødvendigvis til den grad eller den mening å kunne innlemme samtlige elever ved de tre skolene.

MDG merker seg videre at det argumenteres med bedre utnytting av lærerressurser og bedre sosialt samhold ved en sammenslåing. MDG stiller seg tvilende til denne argumentasjonen, Denne argumentasjonen svekker eksistensgrunnlaget for småskoler i det store perspektiv i Norge, og oppfattes av MDG som del av en kampanje for effektivisering av skolene i det brede spekter, fra et politisk perspektiv der småskolene er en belastende utgiftspost, ikke en personlig berikelse, slik vi ser dem som.