Vi trenger et dyrepoliti!

Foto: Lina Dahl  (CC BY-NC 2.0)
Dyrepolitiet i Stockholm. Foto: Lina Dahl (CC BY-NC 2.0)

I dyrevelferdsloven blir det slått fast at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker», men bak de fine ordene er det lite praktisk betydning. Et grelt eksempel er mannen som drepte katten Pondus, men ikke ble dømt for brudd på dyrevelferdsloven, men skadeverksloven. Det er en praksis som er fjernt fra dyrenes egenverdi, for her blir en følende medskapning behandlet som en ting, både av voldsforbryteren og av politiet, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i BA 14. september.

BA har innhentet tall fra Hordaland politidistrikt, som viser at det i år er registrert ni anmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven. Kun én sak har ført til bot. Det er ikke så rart om folk gir opp å anmelde dyreplageri når det er så tydelig at saker altfor ofte blir henlagt, og selv med klare beviser blir det ingen skikkelig straffereaksjon.

Det er godt kjent at vold mot dyr og vold mot mennesker henger sammen, og at både dyr og mennesker er tjent med at dyreplageri blir slått hardere ned på. For å styrke arbeidet, vil Miljøpartiet De Grønne innføre dyrepoliti. Stockholm har gode erfaringer med sitt dyrepoliti, og nå er det på tide at Norge følger etter.

Fremskrittspartiet har uttalt støtte til opprettelse av et dyrepoliti, og det er mange dyrevenner som forventer at Frp tar saken med inn i regjeringsforhandlingene. Dyrene fortjener bedre enn dagens praksis med henleggelser og manglende straffereaksjoner. Skal dyrevelferdslovens paragraf om egenverdi bli tatt på altfor, må overgrep mot dyr bli stoppet.

Les mer om Djurskyddspolisen