Fotocredit: Illustrasjon laget på oppdrag fra bystyregruppen.

– Vi må få folk til å drømme litt!

– Noen må gå foran og vise til tydelige planer for C-feltet som ikke inkluderer parkering, sier Arild Hermstad. De Grønne vil sparke i gang debatten om C-feltet med et visjonært bilde som viser noen av mulighetene for denne sentrale tomten i Åsane.

4. september 2017

Den ene grunneieren av C-feltet sier tvert nei til etablering av 188 nye innfartsparkeringsplasser på tomten.

– Det kan gi oss en mer hensiktsmessig plassering av innfartsparkering, mens det åpner for spennende utvikling av en meget sentral tomt i bydelen, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.

De Grønne har fått laget en egen illustrasjon som viser hvordan C-feltet kan bli i fremtiden.

– Dette kan sees på som en redningsplan for C-feltet. Vi må få folk til å drømme litt, skape debatt og håpe at flest mulig åsabuer engasjerer seg i denne flotte tomten, sier åsabu og stortingskandidat Arild Hermstad til Åsane Tidende.

Illustrasjonen er ikke en endelig fasit, men et innspill i debatten. I Komite for miljø og byutvikling har MDG etterlyst et åpent folkemøte om C-feltets fremtid, og byråden har gitt et rimelig positivt svar. Vi ser frem til å få flere visjonære planer på bordet, og ønsker å inkludere åsabuen i arbeidet.