Fotocredit: faksimile BA

Vi gjør budsjettet grønnere!

Satsing på energisparing, vassdrag og lekeplasser er blant gjennomslagene når MDG i Bergen inngår i et historisk budsjettsamarbeid med byrådspartiene og Sp.

 

7. desember 2016

Miljøpartiet De Grønne har i år som tidligere år utarbeidet et eget alternativt budsjett for Bergen, men når det ikke får nok støtte i bystyret, vil vi sammen med Sp stemme for byrådspartienes forslag til budsjett. Det skjer etter at vi har fått støtte til noen grønne gjennomslag:

  • 5 mill kr ekstra til energisparing i kommunale bygg

  • 2,1 mill kr ekstra til Barnas byrom og oppgradering av lekeplasser

  • 0,5 mill kr til prosjektering av fisketrapp i Hopsfossen

  • 100 000 kr til støtteordninger for urbant landbruk

  • 50 000 kr i støtte til oppstart av Bergen Elveforum

Byrådspartiene har også gått med på merknader som sikrer at byrådet skal levere nye saker om Livsgledesertifisering av sykehjem, gjenopprettelse av Fairtradebyen og midler til dyrevernorganisasjoner.

Vi er godt fornøyde med at byrådspartiene har kommet oss i møte og inkludert en del av våre innspill i budsjettet. Selv om vi fortsatt opprettholder vårt alternative budsjett, kan vi stille oss bak byrådspartienes budsjett med de endringene vi har fått gjennomslag for. Dette budsjettet går i riktig retning, og vi er glade for å kunne bidra til en litt grønnere by!