Vekk med atomubåtene

atombergen

12-17 atomdrevne fartøyer gjester hvert år Haakonsvern, og utsetter befolkningen for urimelig risiko. Informasjonen om anløpene er hemmeligstemplet, og som Lyderhorn har skrevet om, har ikke befolkningen fått informasjon om evakuering ved en atomulykke, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som har stått på trykk i Lyderhorn avis.

Da bystyret i oktober 2013 behandlet beredskapsmeldingen, tok De Grønne opp problemet med mangelfull informasjon til innbyggerne. I Frankrike er en lov som gir innbyggerne rett til å vite om potensielle farer, og der er det vanlig at byer lager brosjyrer med informasjon om hva en skal gjøre ved scenarioer som ras, brann, flom, storm, ulykker og terror. Det ønsket vi å få på plass i Bergen også, og vi fremmet følgende forslag: «Bystyret ber byrådet, som har det overordnede beredskapsansvaret, å utarbeide en plan for å informere innbyggerne som forebyggende tiltak, gjerne i form av en ‘krisefolder’ og en nettside.» Dessverre ville ikke flertallet i bystyret støtte vårt forslag, men vi mener fortsatt at det er behov for bedre informasjon om potensielle farer.

19. mars skal bystyret behandle et forslag fra Per E. Stiegler (Ap) om sikkerheten rundt Haakonsvern. Det er et prisverdig initiativ som belyser kommunens mangelfulle informasjon til innbyggerne. De Grønne støtter tanken om bedre informasjon, men mener også at det er viktig å diskutere om vi faktisk ønsker atomubåter i kommunen vår.
Fartøyer med atomreaktorer om bord utgjør en stor risiko for Bergen og bergenserne, og fartøyene har egentlig ikke noe å gjøre her. Bergen klarer seg fint uten atomubåter, og det burde være et mål for kommunen at vi får slutt på atomanløpene. Når bystyret behandler Stieglers forslag, vi De Grønne fremme et ekstra forslag om at «Bergen kommune vil arbeide for å hindre at atomdrevne fartøyer får adgang til kommunen».
Det kan være krevende å få vekk atomubåtene, men vi mener det er et viktig mål av hensyn til bergensernes trygghet, og vi håper på støtte fra bystyret.