– Valget er et klimavalg!

Grønne aksjonister for ren luft - og reduserte klimautslipp
Grønne aksjonister for ren luft - og reduserte klimautslipp

Norske klimautslipp økte kraftig i 2010. – Lokalvalget må også handle om klima: Vi må kutte trafikken og gjøre Bergen uavhengig av fossilt brensel, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.
I 2010 økte de norske utslippene av CO2 med 2,6 millioner tonn, til 45,4 millioner tonn. Det er det høyeste utslippet av CO2 siden beregningenes første år 1973, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil sette klimaendringer på dagsorden i valgkampen:
– Vi må alle ta ansvar for å kutte klimautslippene, og i Bergen vet vi at halvparten av utslippene kommer fra veitrafikken. Satsing på kollektiv- og sykkeltilbud og restriksjoner på bilbruk gir både reduserte klimautslipp og renere luft. Det er en vinn-vinn situasjon både lokalt og globalt, sier Sondre Båtstrand:
– Reduserte klimautslipp handler også om redusert forbruk og bedre avfallshåndtering. I Bergen betyr det blant annet flere gjenbrukstorg og bedre muligheter for kildesortering. Med innsamling av matavfall legger vi også til rette for busser på biogass, så det er sammenheng i grønn politikk.
Miljøpartiet De Grønne ønsker at Bergen skal bli helt fri for bruk av fossilt brensel, både til transport og oppvarming. All bruk av olje til oppvarming av boliger skal erstattes med fornybar energi og fjernvarme.
– Bergen har ett stort potensial når det gjelder satsing på solenergi, hav-varme og vindkraft. Når det bygges i Bergen skal byen kreve fornybar energi som standard. Det bør utvikles en plan og informeres om mulighetene til å bidra til mer solenergi, sier Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne:
– Klimaendringene er allerede i gang, og vi har ikke tid til å vente på internasjonale forhandlinger. Endringer må komme nedenfra, og vi må starte med vårt eget lokalmiljø.