Tar frem gulrøttene på Verdens miljødag

Miljøpartiet De Grønne i Bergen markerer Verdens miljødag ved å dele ut økologiske gulrøtter i både bokstavelig og billedlig forstand.

Tirsdag 5. juni fra kl 16 vil De Grønne møtes ved Sjøfartsmonumentet for å gå mellom kollektivholdeplasser i sentrum og dele ut gulrøtter og løpesedler til passasjerene. Event på Facebook.

Det er nok nødvendig med både pisk og gulrot i miljøpolitikken, men på Verdens miljødag fokuserer vi på gulrøttene: Det skal være enkelt, attraktivt og lønnsomt å velge miljøvennlig!

Økologiske grønnsaker er i likhet med kollektivtransport både miljøvennlig og sunt. Vi deler ut miljøvennlig mat til miljøvennlig reisende.

Et bedre kollektivtilbud vil både bøte på global oppvarming og lokal luftkvalitet, mens det blir bedre plass for mennesker i byen. 56 % av klimautslippene i Bergen kommer fra veitrafikken, samtidig som veitrafikken også er hovedårsak til den dårlige luften vi puster inn. Da trenger vi en storstilt satsing på kollektivtilbudet!

Verdens miljødag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN-konferansen om miljø ble åpnet i 1972, og førti år etter er det mer enn nødvendig å markere dagen.