Sunt og grønt vil MDG ha mer av.
Fotocredit:

Ta vare på maten!

Å hindre matsvinn er så viktig for både klimaet og for en mer rettferdig verden at FNs bærekraftmål slår fast at vi må halvere matsvinnet innen 2030.

16. januar 2017

Framtiden i våre hender har regnet ut at norsk matsvinn har et klimafotavtrykk tilsvarende 437 000 personbiler og inneholder kalorier til å mette 785 000 mennesker. Det er fullstendig uakseptabelt at det hvert år kastes rundt 360 000 tonn mat i Norge, men heldigvis begynner det å skje ting både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I Frankrike er det for eksempel ikke lenger lov for store matvarekjeder å kaste spiselig mat.

Her hjemme har Stortinget nettopp vedtatt at det skal utredes en ny matkastelov, der De Grønne fikk gjennomslag for at det skal sees spesielt på tiltak som hindrer at det i verdikjeden fra produsent til butikk kastes fullverdige matvarer med rar størrelse eller fasong. Disse smaker like godt og er like sunne, men det er ikke lett for bønder å få solgt dem til distributørene, og derfor ser du dem sjelden i butikkene. Det håper vi å få endret på.

Lokalt skjer det også ting. Allerede i 2013 la De Grønne frem forslag om opprettelse av en matsentral som tar imot mat fra dagligvarebutikker og gir til trengende, et forslag som kombinerer miljøhensyn med sosial bevissthet. Den gangen ble vi nedstemt i bystyret, men vi har fortsatt å jobbe med saken, og da klimaplanen ble behandlet i høst, fikk vi gjennombruddet: Bystyret vedtok at Bergen kommune skulle være en pådriver å etablere en matsentral. I budsjettet for 2017 ble vedtaket fulgt opp med midler. Det går fremover!

Innlegget er skrevet av gruppeleder Sondre Båtstrand og sto på trykk i BA 16. januar 2017.