Stor interesse for grønn økonomi

Tomord Burkey innledet til debatt. Foto: Mardoeke Boekraad

Lørdag møtte nesten 30 interesserte opp for å delta på diskusjonsmøtet om grønn økonomi som Miljøpartiet De Grønne arrangerte på Batteriet. Det viser god interesse for alternativer til dagens miljøfiendtlige økonomi.

Miljøpartiet De Grønne arrangerer månedlige diskusjonsmøter, og lørdag var det Tormod V. Burkey fra Center for the Advancement of the Steady State Economy som innledet til debatt.

Burkey pekte på problemer ved dagens vekstøkonomi, der miljøkostnader ofte ikke er regnet med i prisen, og der vekst er et mål i seg selv, på tross av store økologiske kostnader knyttet til vekst i materielt forbruk. Han viste oss flere alternative modeller, og at det foregår mye positivt arbeid med grønn økonomi.

Mange hadde møtt opp og viste stort engasjement. Det ble en livlig debatt, og vi takker alle som deltok.

Neste diskusjonslørdag er 30. april: Shoaib Sultan innleder om integreringspolitikk. Mer informasjon kommer!