Stopp veisaltingen!

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no
Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no

I Bergen MDG har vi satt i gang et innbyggerinitiativ for å få stoppet veisaltingen. Det er mange gode grunner til dette. Veisaltingen dreper vegetasjon samt fiskerogn i elvene. Potene på dyr blir også skadet av saltet. Ellers ruster både sykler, biler og busser. I tillegg ødelegger saltet både skotøy, samt dekk til både sykler og biler. Forrige vinter ble det strødd 7950 tonn veisalt iblandet giftige stoffer i Bergen!

Av Øystein Bønes, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

 

Det finnes flere gode alternativer til salt. Vi er også mange som tviler sterkt på at trafikksikkerheten blir bedre med salting. Vi har gode alternativ til veisalting. Oppvarmet sand i kombinasjon med grus vil gi oss trygge veier. Produktet ”Stop Gliss Bio®” er også et produkt av treflis som fint kan erstatte veisalt. Maissirup har også vært testet ut som alternativ til veisalt.

Så det er unødvendig å få ødelagt biler, sko og sykler av salt! Nå som det nærmer seg kommune og fylkestingsvalg er det på tide at vi får vite om flertallet av våre politikere vil ta til fornuft, eller om vi må velge andre politikere for å få stoppet galskapen. Kan Canada kutte ut veisaltingen så kan selvsagt Bergen også!

Til og med på beinkalde dager når temperaturen holder seg godt under frysepunktet har vi fått oppleve å få veier og gangstier ødelagt av salt. Istedenfor tørr snø fikk vi saltsørpe og kram våt snø for eksempel morgenen mandag 6. desember. På gangstiene ble det uten tvil farlig å ferdes pga saltet! Nok er nok. Siden det saltes nesten uansett værforhold vinterstid har vi ikke tro på at noe annet enn et totalforbud vil løse de store problemene veisaltingen fører til.

Det er ingen grunn til å fortsette veisaltingen, men mange gode grunner for å slutte! Derfor oppfordrer jeg på denne siden alle til å stemme for at bystyret vedtar et forbud mot veisalting på Bergen kommune sine veier og gangstier som skal tre ikraft iløpet av 2011. 300 godkjente underskrifter/stemmer er nok til at bystyret må stemme over en sak iløpet av et halvt år. Vi kan derfor tvinge våre lokalpolitikere til å måtte ta stilling til dette før valget. Om ikke et flertall støtter vårt forslag i bystyret så vil man iallefall vite hvem man ikke bør stemme på i september.

Følgende ønskes det at bystyret skal stemme for:

«Det er forbudt å salte Bergen kommunes bilveier, sykkelstier og gangstier fra og med 1. september 2011».

Hvis du er bosatt i Bergen kommune kan du støtte vårt borgerinitiativ på følgende webside: http://einitiativ.hive.no/bergen/default.asp

For mer informasjon om veisalting anbefaler jeg folk å se på nettsidene under:

Stopp veisaltingen.org

Stopp veisaltingen.no

Bergen kommune brukte 7950 tonn veisalt forrige vinter.

Oddekalv vil ha forbud mot veisalt

Veisalt truer drikkevannskilder

Avrenning fra vei påvirker vannkvaliteten (NIVA)

Maissirup istedenfor salt

Skal bruke mindre veisalt

Ødelegger landbruksjord

Sist vinter ble det brukt nesten fem tonn salt pr. kilometer vei på Vestlandet: Veisaltingen tredoblet på få år.