Stilling ledig som gruppesekretær for De Grønne

Valget var et stor suksess for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, og det sikret oss sju representanter i bystyret. Vi har noen utrolig spennende år foran oss der vi skal omsette vårt program til praktisk politikk. For å hjelpe oss med det, trenger vi en dyktig gruppesekretær.

16. oktober 2019

Gruppesekretærens oppgaver spenner vidt fra systematisk dokumenthåndtering til skriving av politiske saker. Dette er en stilling som er sentralt plassert i det grønne politiske verkstedet i Bergen. Lyst til å bli med på det grønne laget?

Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Bergen utlyser en 100 % stilling som gruppesekretær for den kommende fireårsperioden. Stillingen er et åremål på 4 år og med mulighet til forlengelse. Sekretæren vil jobbe direkte under gruppeleder og være en sentral del av det parlamentariske arbeidet.

Egenskaper

 • God oversikt og evne til å arbeide strukturert
 • Læringsvillig
 • Generelt god digital forståelse.
 • God formidlingsevne
 • Høy motivasjon og arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med og god kompetanse på dokumenthåndtering, spesielt i Google Drive
 • God innsikt i Bergenspolitikken og evne til å skrive politiske forslag
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Fagkunnskap som er relevant for bystyregruppens arbeid
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Kunne publisere nettartikler og redigere bilder
 • Gode kunnskaper om sosiale medier
 • Grunnleggende kunnskap om videoproduksjon er en fordel
 • Medlemskap i partiet er ikke en forutsetning for å søke, men du må kunne stå inne for partiets verdigrunnlag og politiske profil.

Vi tilbyr

 • Stillingsomfang: Heltid
 • Lønnsnivået blir regulert etter gruppestøtten, dvs kr 40 800 pr måned pr dags dato.
 • Arbeidssted: Magistraten, Rådstuplassen 5.

Søknadsfrist: 19.oktober
Tiltredelse: snarlig
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gruppeleder Øystein Bønes,
bystyregruppen@bergenmdg.no / tlf 474 15 597

Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig, og senest innen
19.10.2019 til bystyregruppen@bergenmdg.no

 

STILLINGSINSTRUKS:
Arbeidsgiver: Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe
Stillingstittel: Gruppesekretær
Nærmeste overordnede: Gruppeleder
Stillingsbrøk: 100%
Partiene som er representert i bystyret har ansatt gruppesekretærer. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og komiteer, og er ansatt i partiet. Sekretariatets oppgave er å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid.

Dette innebærer blant annet:

 • utarbeidelse av notater til gruppens ulike organer
 • møteavvikling
 • saksutredning
 • løpende oppdatering av gruppens interne regnskap
 • sekretærarbeid i ulike utvalg
 • oppdatere nettsider
 • produksjon av artikler/innlegg for media
 • oppdatere møtekalendere
 • kontakt med medlemmene og eksterne organisasjoner
 • koordinering med partiorganisasjonen lokalt og nasjonalt

Gruppesekretæren bidrar også med rådgiving i gruppens politiske og strategiske arbeid og bistår med den praktiske utarbeidelsen av forslag som fremmes i bystyrets møter og i komiteene. Koordinering av arbeid med budsjett er en del av jobben. Gruppesekretær kan også bidra med produksjon av bilder og videoer til sosiale medier. Det er lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for politisk arbeid. Erfaring fra kontorarbeid, gode datakunnskaper, organisasjonserfaring og evne til å arbeide selvstendig er viktige. Stillingen forutsetter svært god skriftlig fremstillingsevne, evne til å ta initiativ og jobbe på egen hånd, og evnen til å jobbe effektivt i en gruppe. Det kreves gode kunnskaper om Bergen og politikk generelt og partiet spesielt. Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med politiske møter. Anslagsvis 25 dager med kveldsarbeid pr år. Gruppeleder er til vanlig daglig arbeidsgiver.