Snødemonstranter mot klimaendringer

Snøen er her, men hvor lenge? Med klimaendringene kan snømennene og -kvinnene være utrydningstruet.

Lørdag kl 13-14 satser Miljøpartiet De Grønne i Bergen på å lage snødemonstranter ved Musikkpaviljongen (Ole Bulls plass/Festplassen).

Med forbehold om fortsatt snø, vil det dukke opp flere snødemonstranter med plakater: «Ta bussen – jeg smelter», «Dine utslipp – vår undergang» etc.

For to år siden var det bare små snødemonstranter i Bergen. Nå, i takt med økt omfang av klimaendringer, har snødemonstrantene vokst. De er tilbake – større og sintere.

Arrangementet på Facebook