Slik kan køprising fungere

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

«Slik vil køprising ramme deg» står det i store bokstaver på BA-forsiden 14. januar. Inne i avisen er to sider viet økt bilistbetaling, mens begrunnelsen for køprising, mindre køer og renere luft, blir nevnt i én setning. Jeg tror det er behov for en utdypning, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i BA.

Dårlig luft skaper helseproblemer. Det er godt dokumentert at både kortere perioder med svært forurenset luft og langvarig eksponering gir helseproblemer, særlig for barn og utsatte grupper som atmatikere. Resultatet er sykdom og forkortet levealder.

Biltrafikk skader menneskelige miljøer. Gater som tidligere var sosiale møteplasser blir redusert til rene transportårer med støy og eksos, og parkeringsplasser legger beslag på store arealer. Folk trives bedre med færre biler rundt seg.

Køer er kostbare. Nyttetransport i kø skader næringslivet, og Bergen Næringsråd har anslått et årlig tap på opp mot fire milliarder kroner på grunn av køer. Mangel på kollektivfelt gjør også at køene forsinker bussene.

Byer som Stockholm, Göteborg, Milano og London har innført køprising som et viktig tiltak for å redusere biltrafikken. Gjort på riktig måte og kombinert med en kraftig styrking av kollektivtilbudet, kan køprising bidra til friskere luft, bedre helse, effektiv transport og økt trivsel.