– Slappe råd mot dårlig luft

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

– Noen slappe råd er alt byrådet har å by på når luften er helsefarlig. Det er ikke å ta bergensernes helse på alvor, mener Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne), som frykter luftkriser i vinter.

I dag har det vært oransje nivå for NO2 på Danmarksplass. «Astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå lengre opphold utendørs i mye forurensede områder», oppfordrer kommunen, men de eneste tiltakene så langt er oppfordringer til å la bilen stå og å unngå vedfyring.

– Det trengs kraftigere virkemidler enn oppfordringer. Ved oransje nivå er det behov for akuttiltak for å hindre at luftmålerne lyser rødt i rushet, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne fremmet for et knapt år siden en interpellasjon i bystyret med en rekke akuttiltak for luften som alle ble avvist av flertallspartiene:

1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av:
– innføring av køprising og ekspressbusser
– vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
– nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
– vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
– reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler
– kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
– omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
– gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
– bedre brøyting av gang- og sykkelveier
– økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt, sammen med gratis ekspressbusser
2. Bystyret ber Byrådet legge press på fylkeskommunen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen, med langt flere buss- og baneavganger, og en vinterpris med enhetstakst på 20 kr.

– Med disse tiltakene på plass, ville luften i dag vært bedre, mener De Grønnes bystyremedlem.